Duurzame en frisse scholen, dat is de doelstelling van de gemeente Hilversum als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid. In Hilversum hebben we te maken met een unieke situatie: nergens staan zo veel monumentale schoolgebouwen. Verduurzamen van de scholen is dus een bijzonder verhaal dat vraagt om een specifieke aanpak. De gemeente wil dat graag samen met de scholen oppakken onder de naam Eco-Schools Hilversum. De gemeente werkt hierin samen met Natuur- en Milieu Educatie Gooi en Vechtstreek.

Keurmerk

Eco-schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen. Het biedt een duidelijke structuur naar meer duurzaamheid, waarbij leerlingen en docenten stap voor stap samen een eigen actieplan, doelstellingen en gedragsregels opstellen. Duurzaamheid is niet langer een project of activiteit, maar raakt verankerd in ieders denken en doen en geeft de samenhang aan duurzame acties die je toch al doet. Scholen kunnen daardoor grote stappen zetten naar een gezonde en duurzame leef-, leer- en werkomgeving.

Meer informatie over Eco Schools vindt u op www.educatiefhilversum.nl