Digitale toegankelijkheid

Gemeente Hilversum hecht veel belang aan digitale toegankelijkheid voor iedereen.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23-09-2020.

Gemeente Hilversum vindt het belangrijk dat al onze informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Zo ook informatie die digitaal aangeboden wordt. Om dit te realiseren wordt er intern continu gewerkt aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid en laten we dit regelmatig toetsen door externe experts. Daarnaast hebben we nauw contact met Hilversummers met een functiebeperking die ons gevraagd en ongevraagd aangeven waar zij tegenaan lopen. Bij hen toetsen we ook mogelijke oplossingen.
Voor overheden is het ook verplicht om alle informatie die online staat toegankelijk te maken. Dit is zo vastgelegd in de Wet Digitale Overheid.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Hilversum. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Gedeeltelijk toegankelijk

Ondanks onze inspanningen blijkt uit een gehouden toegankelijkheidsonderzoek in september 2020 dat onze website nog niet op alle punten aan de richtlijnen WCAG2.1 niveau AA voldoet. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend. Wij hebben maatregelen genomen om ze op te lossen.

Onze toegankelijkheidsverklaring, het toegankelijkheidsonderzoek en de maatregelen vindt u in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Daarnaast zijn de volgende websites niet volledig toegankelijk of ontbreekt een toegankelijkheidsverklaring:

Tevens staan op onze website links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden. We zijn hierover met de verantwoordelijke organisaties in gesprek.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
  • Toegankelijkheidstoets: Een scan van onze website die mogelijke toegankelijkheidsproblemen aangeeft.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Overig: Wij werken nauw samen met verschillende inwoners met beperkingen om de toegankelijkheid voor deze doelgroep in de dagelijkse praktijk te waarborgen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.