Over ons

PortretjesGemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen!

Werken voor een gemeente lijkt van de buitenkant misschien saai, maar niets is minder waar. Natuurlijk worden er basistaken voor de inwoners van de gemeente uitgevoerd. Dat moet ook want inwoners moeten kunnen vertrouwen op een degelijke gemeente die deze taken goed, efficiënt en effectief uitvoert.

Daarnaast ben je als werknemer van de gemeente Hilversum dagelijks bezig om een bijdrage aan de gestelde doelen van de gemeente te leveren. De gemeente zoekt naar talenten die ons op allerlei gebied kunnen en willen helpen bij de realisatie van vijf politieke prioriteiten. Die worden bij ons STER programma’s genoemd: het zijn speerpunten van ons beleid.

  • Nieuwe Zorgtaken
  • Centrum
  • Mediastad
  • Wonen
  • Buurten

Nieuwe zorgtaken

In de afgelopen twee jaren is er hard gewerkt aan een goede overname van de nieuwe taken die de gemeente erbij heeft gekregen op de terreinen van jeugd, Wmo en Participatie. Het Sociaal Plein is een belangrijke spil geworden. Er liggen volop kansen voor betrokken medewerkers die een bijdrage willen leveren.

Centrum

Bezoekers en ondernemers weten het centrum weer te vinden en beter te waarderen. Er is al heel veel gerealiseerd maar is er nog veel werk aan de winkel. Centraal daarbij staat een goede uitstraling en bereikbaarheid. Ambities en plannen genoeg om van Hilversum een aantrekkelijke gemeente te maken.

Mediastad

In Hilversum zoeken we intensieve samenwerking met partners in de stad, de regio en in het land. Samen bouwen we verder aan een vitale mediastad als dé plek voor de productie van digitale content in Nederland. Dat doen we op drie belangrijke thema’s: talent, innovatie en podium.

Wonen

Landelijk zien we de woningmarkt weer aantrekken en dat heeft ook zijn effect op de lokale Hilversumse woningmarkt. Naast woningbouw hebben we in het verlengde van onze lokale en regionale woonvisie ook afspraken gemaakt over duurzaamheid, doorstroming, huurprijsbeleid, wonen en zorg.

Buurten

Sterke buurten zijn belangrijk voor de toekomst van Hilversum. Wij zijn er van overtuigd dat buurten die meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor hun directe omgeving nemen en krijgen, sterkere buurten worden. Dan ontstaat meer betrokkenheid, meer energie, een sterkere buurtidentiteit en goede netwerken, waarin mensen elkaar sneller vinden en naar elkaar omzien. Sterke buurten zijn leefbaarder, veiliger, socialer, zorgzamer, economisch sterker en initiatiefrijker.

De Ambtelijke organisatie

In Hilversum werken we in de ambtelijke organisatie nu met ruim 650 mensen verdeeld over zes afdelingen (Openbare Ruimte, Publiekszaken, Sociaal Plein, Interne Dienstverlening, Interne Advisering en Beleid en Ontwikkeling). Daarnaast is er de Griffie die de taken van de raadsleden ondersteunt. We kennen een aantal kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken.

Kom jij bij ons werken?

Hier vind je onze vacatures.

Meer informatie