Arbeidsvoorwaarden

Hieronder een overzicht van onze belangrijkste arbeidsvoorwaarden

Salaris

De gemeente Hilversum biedt naast maatschappelijk relevant werk bij een ambitieuze organisatie ook een salaris dat marktconform is. Iedere functie is via een functiewaarderingssysteem gekoppeld aan een salarisschaal. Zolang het maximum van de schaal nog niet is bereikt, vindt er bij een positieve beoordeling elk jaar een periodieke verhoging plaats. Ambtenaren krijgen een salaris volgens vastgestelde salarisschalen.

Individueel keuze budget

Naast je salaris krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bedraagt 17,05 % van je salaris en is opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof. Je kunt jouw IKB (maandelijks) laten uitbetalen of besteden aan een aantal bestedingsdoelen, zoals verlof, fiets, opleiding (indien niet vergoed door de gemeente Hilversum) of vakbondscontributie.

Vakantiedagen

Als je 36 uur werkt, heb je in elk geval 151,2 uren vakantie per jaar. Werk je parttime, dan worden de vakantiedagen ‘naar rato’ berekend. Met de inzet van je IKB is het mogelijk om tot maximaal 4 weken extra vakantie te kopen per jaar.

Flexibel werken

In overleg met je leidinggevende bepaal je de indeling van je werkweek: bijvoorbeeld vier maal negen uur werken of vier maal acht en één ochtend. Voor een aantal functies (bijvoorbeeld publieksfuncties en technische functies) is de flexibiliteit beperkt. Afhankelijk van je functie is het mogelijk om incidenteel thuis te werken. Thuis leg je verbinding met het netwerk van de organisatie.

Bring Your Own Device (BYOD)

Werken met je eigen spullen en een vergoeding krijgen voor het zakelijk gebruik hiervan, dat is de regeling van BYOD. In de regeling kan iedereen die in dienst is bij de gemeente Hilversum meedoen. Of je je device nu veel of minder vaak gebruikt voor je werk.

Opleiding en ontwikkeling

De gemeente Hilversum biedt een grote variëteit aan opleidingsmogelijkheden die bijdragen aan zowel organisatie- als persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is bedoeld om naast een betaalde baan, tijd en aandacht te besteden aan ouderschapstaken. Het verlof bedraagt maximaal 468 uur
(13 weken bij een volledige baan). Bij de gemeente Hilversum wordt tijdens het verlof 50% van het salaris doorbetaald.

Ziektekostenverzekering en voorzieningen

Medewerkers van de gemeente Hilversum krijgen bij een aantal ziektekostenverzekeraars 10% collectiviteitskorting op de basisverzekering en 15% op de aanvullende verzekeringen. Er zijn ook mogelijkheden om korting te krijgen bij diverse verzekeringen zoals auto,- pechhulp,- inboedel,- en reisverzekeringen.

Vergoeding reiskosten

Gemeente Hilversum stimuleert het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Dit doen we door 85% van de kosten van het openbaar vervoer (2e klasse) te vergoeden. Ook hebben we een aantrekkelijke regeling voor de aanschaf en het onderhoud van een fiets. Het gebruik van de auto wordt alleen vergoed als de fiets, trein of bus geen bruikbaar alternatief zijn.

Pensioen

Werken bij de overheid en dus ook de gemeente Hilversum geeft je de zekerheid van een pensioen opgebouwd bij het grootste pensioenfonds van Nederland, het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP). Meer informatie over het ABP kan je vinden op: www.abp.nl