Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Indië-herdenking

Programma

Jaarlijks is op 15 augustus om 15.00 uur een openbare, regionale herdenking bij het Indië Monument op de Noorderbegraafplaats. Op deze datum in 1945 capituleerde Japan. Daarmee kwam er een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië. Op deze dag worden alle slachtoffers van de Japanse onderdrukking in Zuidoost-Azië gedurende de Tweede Wereldoorlog herdacht.Monument en gedenkbeeld Nederlands-Indie

Het is ook een dag die vraagt om een nader stilstaan ter nagedachtenis van de vele slachtoffers die tijdens de Japanse bezetting zijn gevallen. Maar ook om te herdenken dat direct daarna, in plaats van een periode van bevrijding, er voor vele Indische Nederlanders en Molukkers een zware periode aanbrak. Het was de Bersiap, een periode met het karakter van een traumatische burgeroorlog als gevolg van het ontwaakte Indonesische Nationalisme. Het was tevens de voorbode van een lange troebele periode die zou aanhouden tot de soevereiniteitsoverdracht en die een einde zou maken aan de vertrouwde band met de Nederlands-Indische samenleving in het voormalig Nederlands-Indië.

Organisatie: comité Herdenking Nederlands-Indië Gooi & Vechtstreek

Adres: Noorderbegraafplaats, Laan 1940-1945 nr 2, 1222 NL  Hilversum

  • 14.30 – 15.00 uur        Inloop
  • 15.00 – 16.00 uur        Herdenkingsbijeenkomst
  • 16.00 - 16.15 uur        Kranslegging
  • 16.15 - 17.00 uur        Afsluiting met een hapje en een drankje