Premie vrijwilligerswerk

Premie/vergoeding en verzekering voor vrijwilligers.

Aanvraagformulier en verklaring downloaden

Vrijwilligerswerk is werk met een maatschappelijk doel, waarvoor u geen loon krijgt. Dat kan bijvoorbeeld werk zijn voor de sportclub, de muziekvereniging of de stichting voor ouderenwerk. U ontvangt mogelijk wel een onkostenvergoeding. Als u een uitkering ontvangt via de gemeente dan moet u toestemming hebben van uw klantmanagers van de gemeente om vrijwilligerswerk te doen. Het doen van vrijwilligerswerk mag de kans op het vinden van betaald werk niet in de weg staan. Uw klantmanager bepaalt ook of het soort werk, de soort organisatie en de tijdstippen waarop u werkt passend is.

Premie/vergoeding

De premie voor vrijwilligerswerk van 156 uur per jaar is € 250 per kalenderjaar. Dit wordt elk jaar opnieuw beoordeeld.

Voorwaarden

  • U bent 27 jaar of ouder.
  • U heeft voor de start van het vrijwilligerswerk 12 maanden een bijstandsuitkering ontvangen. In deze 12 maanden mag er geen onderbreking langer dan 3 maanden zitten.
  • Na 12 maanden een bijstandsuitkering te hebben ontvangen moet u minimaal 156 uur vrijwilligerswerk hebben verricht.
  • Het gaat om vrijwilligerswerk bij een organisatie.
  • Het gaat om vrijwilligerswerk met een maatschappelijk doel.
  • U krijgt hiervoor geen vergoeding, anders dan een reële onkostenvergoeding.
  • Het vrijwilligerswerk is niet commercieel en komt niet in plaats van een betaalde kracht.
  • Bij iedere aanvraag moet een volledig ingevuld aanvraagformulier zitten.

Als u vrijwilligerswerk doet kunt u gebruik maken van de vrijwilligersverzekering.