Corona

Openingstijden

 • Sociaal Plein: gesloten, wel telefonisch bereikbaar via 14 035.
 • Raadhuis: gesloten
 • Stadskantoor: beperkte dienstverlening
 • Schulddienstverlening: minimale personele bezetting

Er kunnen hierdoor langere wachttijden zijn. Wij vragen uw begrip.

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Nederlands leren

Taaleis | Toets | Hulp | DigiTaalhuis

Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen

Taaleis

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u de Nederlandse taal voldoende beheersen. Dit heet de taaleis. U moet basiskennis hebben van de Nederlandse taal. Dan kunt u eenvoudige gesprekken voeren en korte, eenvoudige teksten lezen en schrijven.

Het goed leren van de Nederlandse taal heeft vele voordelen. Ook natuurlijk wanneer u op zoek bent naar werk. Het kunnen schrijven van een sollicitatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek in het Nederlands vergroot uw kansen op een baan.

Wanneer voldoet u aan de Taaleis?

U voldoet aan de taaleis als u kunt aantonen dat u:

 • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolg (bijv. de basisschool);
 • het inburgeringsexamen heeft behaald;
 • een (ander) document heeft, waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst.

Taaltoets

Als u niet kunt aantonen dat u aan de taaleis voldoet, dan moet u een taaltoets afleggen. De gemeente meldt u aan voor een taaltoets. De uitslag van deze toets wordt met u besproken. Er wordt vervolgens afspraken met u gemaakt om te bespreken hoe u uw Nederlandse taal kunt verbeteren.

Nederlands leren

U kunt de Nederlandse taal op allerlei manieren leren. Dat kan alleen of samen met een vrijwilliger in een buurthuis of bibliotheek. Maar u kunt ook vragen of u in aanmerking komt voor hulp die de gemeente aanbiedt.

Hieronder vindt u een aantal manieren om Nederlands te leren:

 • U kunt bij het DigiTaalhuis hulp krijgen bij het leren van de Nederlandse taal.
 • In de bibliotheek kunt u advies krijgen over mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. U kunt daar ook oefenen op computers.
 • U kunt als vrijwilliger gaan werken in een omgeving waar Nederlands wordt gesproken.
 • Het is mogelijk om Nederlands te leren spreken met een taalmaatje.
 • Misschien kunt u hulp krijgen van iemand in uw omgeving.
 • U kunt online Nederlands leren.