Mantelzorg

Hulp | Waardering | Zorgtaken tijdelijk overdragen

Knop contact Sociaal PleinMantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Mantelzorgtest

Wilt u weten wat mantelzorg inhoudt, of u zelf mantelzorger bent en wat dit voor u betekent? Doe dan de Mantelzorgtest.

Hulp

Naar schatting zijn er 4.000 mensen in Hilversum die mantelzorger zijn. Wat deze mantelzorgers doen is van onschatbare waarde, maar vaak ook zwaar. U kunt bij het Sociaal Plein terecht voor hulp bij mantelzorg. Bijvoorbeeld als het te veel wordt als mantelzorger. De medewerkers van het Sociaal Plein zoeken naar een geschikte oplossing. Dat doen zij samen met u, de mensen in uw omgeving en de organisaties die aanvullende hulp kunnen bieden. Denk hierbij aan vrijwilligersorganisaties en uw zorgverzekeraar. Vormen van hulp of ondersteuning kunnen zijn: logeeropvang of een dagactiviteit.

Mantelzorgwaardering

Via de gemeente kunt u uw mantelzorger een extraatje (mantelzorgwaardering) geven in de vorm van een bedrag van maximaal € 150. U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen als u:

Woont in de gemeente Hilversum, niet in een instelling verblijft en aan 1 van de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • u ontvangt mantelzorg, waarbij uw mantelzorger:
  • langer dan 3 maanden, en gemiddeld 8 uur per week zorg levert.
  • zorgtaken levert op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding.
  • niet betaald wordt voor de geleverde mantelzorg en geen vrijwilliger is, die aan u mantelzorg levert vanuit een vrijwilligersorganisatie.

Of

 • u  heeft een geldige indicatie voor zorg, die voor een periode van minimaal één jaar is afgegeven. Denk hierbij aan een indicatie voor:
  • Begeleiding of kortdurend verblijf
  • Ambulante hulpverlening of dagbehandeling (Jeugd)
  • Persoonlijke verzorging en/ of verpleging

AanvragenMantelzorgwaardering digitaal aanvragen

U kunt de aanvraag Mantelzorgwaardering 2017 aanvragen vanaf 1 april 2017 tot uiterlijk 31 december 2017. Het is helaas niet meer mogelijk om een aanvraag Mantelzorgwaardering aan te vragen over het jaar 2016.

Vraag de mantelzorgwaardering aan via het digitale formulier. U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen bij het Sociaal Plein (035) 629 27 00.

Meesturen of meenemen

Wilt u Mantelzorgwaardering aanvragen, let dan op het volgende:

 • Vul het aanvraagformulier Mantelzorgwaardering volledig in.
 • Stuur de handtekeningen van u en de mantelzorger mee met de aanvraag.

Vraagt u voor de eerste keer de Mantelzorgwaardering aan? Dan moet u bij uw aanvraag meesturen of meenemen:

 • kopie/foto van uw legitimatiebewijs.
 • kopie/foto van de bankpas van uw mantelzorger of vul het rekeningnummer foutloos in.
 • kopie/foto van de indicatie (indien in uw bezit).

Meer informatie