Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Mantelzorg

Hulp | Waardering | Zorgtaken tijdelijk overdragen

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Hulp

Naar schatting zijn er 4.000 mensen in Hilversum die mantelzorger zijn. Wat deze mantelzorgers doen is van onschatbare waarde, maar vaak ook zwaar. U kunt bij het Sociaal Plein terecht voor hulp bij mantelzorg. Bijvoorbeeld als het te veel wordt als mantelzorger. De medewerkers van het Sociaal Plein zoeken naar een geschikte oplossing. Dat doen zij samen met u, de mensen in uw omgeving en de organisaties die aanvullende hulp kunnen bieden. Denk hierbij aan vrijwilligersorganisaties en uw zorgverzekeraar. Vormen van hulp of ondersteuning kunnen zijn: logeeropvang of een dagactiviteit.

MantelzorgwaarderingMantelzorgwaardering direct regelen

Via de gemeente kunt u ook in 2018 uw mantelzorger een extraatje (mantelzorgwaardering) geven in de vorm van een bedrag van € 150,00. U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen als u in de gemeente Hilversum woont, niet in een instelling verblijft en aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U ontvangt mantelzorg, waarbij uw mantelzorger:
  • langer dan 3 maanden, en gemiddeld 8 uur per week zorg levert.;
  • zorgtaken levert op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding;
  • niet betaald wordt voor de geleverde mantelzorg en geen vrijwilliger is, die aan u mantelzorg levert vanuit een vrijwilligersorganisatie.

Ofcontact Sociaal Plein

 • U heeft een geldige indicatie voor zorg, die voor een periode van minimaal 1 jaar is afgegeven. Denk hierbij aan een indicatie voor:
  • begeleiding of kortdurend verblijf;
  • ambulante hulpverlening of dagbehandeling (Jeugd);
  • persoonlijke verzorging en/ of verpleging.

Wanneer aanvragen

U kunt de mantelzorgwaardering 2018 aanvragen tot uiterlijk 31 december 2018.
Heeft u de mantelzorgwaardering ontvangen in 2017? Dan sturen wij u in augustus een brief met alle informatie over de aanvraag voor 2018. Het is niet meer mogelijk om mantelzorgwaardering aan te vragen over het jaar 2017.

Ik ben mantelzorger

U kunt de mantelzorgwaardering niet voor uzelf aanvragen. Dit moet de persoon waarvoor u zorgt doen. U kunt hem of haar hierbij helpen. Als de persoon waarvoor u zorgt geen DigiD heeft, dan kan hij of zij het aanvraagformulier handmatig invullen.

Aanvraagformulier handmatig invullen

Het digitaal aanvragen van de mantelzorgwaardering zorgt voor een snellere afhandeling. Heeft u geen DigiD of vult u het aanvraagformulier liever handmatig in? Bel (035) 629 27 00 en vraag naar het aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2018. Wij sturen dit dan per post naar u toe.

Gratis advies bij uw hulpvraag

Zoekt u iemand die met u meedenkt en onafhankelijk advies geeft? Dan kunt u terecht bij MEE. Hulp van MEE kost niets. Klik hier voor meer informatie.