Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Mantelzorg

Hulp | Waardering | Zorgtaken tijdelijk overdragen

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Hulp

Naar schatting zijn er 4.000 mensen in Hilversum die mantelzorger zijn. Wat deze mantelzorgers doen is van onschatbare waarde, maar vaak ook zwaar. U kunt bij het Sociaal Plein terecht voor hulp bij mantelzorg. Bijvoorbeeld als het te veel wordt als mantelzorger. De medewerkers van het Sociaal Plein zoeken naar een geschikte oplossing. Dat doen zij samen met u, de mensen in uw omgeving en de organisaties die aanvullende hulp kunnen bieden. Denk hierbij aan vrijwilligersorganisaties en uw zorgverzekeraar. Vormen van hulp of ondersteuning kunnen zijn: logeeropvang of een dagactiviteit.

Mantelzorgwaardering

Via de gemeente kunt u elk jaar uw mantelzorger een extraatje (mantelzorgwaardering) geven in de vorm van een bedrag van € 150,00. U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen als u in de gemeente Hilversum woont, niet in een instelling verblijft en aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U ontvangt mantelzorg, waarbij uw mantelzorger:
  • langer dan 3 maanden, en gemiddeld 8 uur per week zorg levert.;
  • zorgtaken levert op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding;
  • niet betaald wordt voor de geleverde mantelzorg en geen vrijwilliger is, die aan u mantelzorg levert vanuit een vrijwilligersorganisatie.

Ofcontact Sociaal Plein

 • U heeft een geldige indicatie voor zorg, die voor een periode van minimaal 1 jaar is afgegeven. Denk hierbij aan een indicatie voor:
  • begeleiding of kortdurend verblijf;
  • ambulante hulpverlening of dagbehandeling (Jeugd);
  • persoonlijke verzorging en/ of verpleging.

Wanneer aanvragen

U kunt de mantelzorgwaardering 2018 niet meer aanvragen. Wij updaten deze pagina zodra u de mantelzorgwaarderingt 2019 kunt aanvragen. Naar verwachting is dat rond de zomer.

Gratis advies bij uw hulpvraag

Zoekt u iemand die met u meedenkt en onafhankelijk advies geeft? Dan kunt u terecht bij MEE. Hulp van MEE kost niets. Klik hier voor meer informatie.

Gratis parkeervergunning voor mantelzorgers

Krijgt u mantelzorg en woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt? Dan kunt u een mantelzorgvergunning aanvragen. Met deze vergunning kunnen uw mantelzorgers maximaal 80 uur per kwartaal gratis bij u parkeren. Klik hier voor meer informatie of vraag uw gratis parkeervergunning aan via www.hilversum.nl/parkeren (onder het kopje ‘Directe links’ vindt u het ‘Digitaal parkeerloket’).