Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Uitkering

Bijstand | Betaaldata | Dak- en thuislozen

Beeldmerk Sociaal Plein: groepje mensen getekendVia het Sociaal Plein kunt u verschillende uitkeringen aanvragen.

Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is een maandelijkse gemeentelijke uitkering. U kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer u zelf niet in staat bent om geld te verdienen of als u geen of te weinig geld heeft om van te leven. Het is een tijdelijke uitkering waar rechten en plichten bij horen. Uiteindelijk moet u weer aan het werk. Het Sociaal Plein verstrekt u de uitkering en begeleidt u actief bij het vinden van werk.

Bijstand voor dak- en thuislozen

U bent dakloos als u geen zelfstandige woning heeft. U brengt de nacht door op straat, in parken, portieken, openbare gebouwen. U kunt in aanmerking komen voor een uitkering volgens de Participatiewet. U moet zich voor een aanvraag eerst melden bij Passantenverblijf De Cocon.

Financiële hulp voor ondernemers

Heeft u financiële problemen of moet u stoppen met uw bedrijf? Of wilt u juist starten met een eigen bedrijf vanuit werkloosheid? Misschien komt u in aanmerking voor financiële hulp, zoals de Bbz of IOAZ.

Bijstand voor oudere, arbeidsongeschikte werklozen

Bent u 50 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan komt u misschien in aanmerking voor de IOAW-uitkering.

Betaaldata

U ontvangt de uitkering maandelijks. Kijk hier voor de exacte betaaldata.

Gratis advies bij uw hulpvraag

Zoekt u iemand die met u meedenkt en onafhankelijk advies geeft? Dan kunt u terecht bij MEE. Hulp van MEE kost niets. Klik hier voor meer informatie.