Regeling Meedoen

Activiteiten | Sport | Vrije tijd

Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen

De regeling Meedoen biedt financiële hulp bij meedoen in de maatschappij. Het kan bij voorbeeld gaan om de kosten van een sportclub, maar ook de abonnementskosten van telefoon en internet.

Vanaf 1 juli 2017 geldt de regeling Meedoen alleen nog voor inwoners van 18 jaar en ouder. De tegemoetkomingen voor kinderen zijn opgenomen in het kindpakket.

Welke kosten

 • Meedoen aan culturele, educatieve, recreatieve of sportieve activiteiten in georganiseerd of groepsverband.
 • lidmaatschap bibliotheek
 • telefoon-, internet- of krantenabonnement
 • fietsles, dansles, enzovoort
 • museumkaart
 • NS-abonnement Dal Voordeel 
 • Maximaal € 140 per volwassene per jaar.

Voorwaarden

Voor de regeling Meedoen geldt het volgende:

 • Vermogensgrens.
 • Inkomensgrens van 110% van het sociaal minimum.
 • Inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum, als u net werk heeft geaccepteerd en dus geen bijstandsuitkering meer ontvangt. U kunt dan nog 2 jaar gebruik maken van deze regeling. Vraag naar de voorwaarden bij (uw contactpersoon van) het Sociaal Plein.

Bekijk hier de Inkomens- en Vermogensgrenzen. (pdf, 201 kB)

Aanvragen

Knop contact Sociaal PleinHeeft u een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw consulent. Ontvangt u geen uitkering? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Plein.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs!).
 • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
 • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden.
 • Afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen.