Maximale vergoedingen Kindpakket

De werkelijke kosten worden vergoed. Bewaar daarom goed uw aankoopbonnen. Aan de vergoeding zit een maximum. Deze staan in onderstaand overzicht. Op de pagina Kindpakket leest u hoe u een aanvraag indient.

Tabel vergoedingen kindpakket