Minimaregelingen

Kindpakket | Bijzondere bijstand | Zorgverzekering | Bijdrage chronisch zieken en gehandicapten | Toeslagen| Activiteitenregeling | Schuldhulpverlening

Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen Woont u in Hilversum en heeft u een laag inkomen? Dan is het goed om te weten dat er minimaregelingen zijn om u te helpen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld schulden voorkomen of uw kinderen laten sporten. Hieronder staan alle regelingen en voorwaarden.

Kindpakket

Wilt uw kind graag meedoen aan activiteiten, sporten of bijvoorbeeld op muziekles? Maar heeft u hier onvoldoende geld voor? Vraag een vergoeding aan uit het Kindpakket voor de volgende kosten:    

  • Babyuitzet en een baby- en peuterpakket
  • Activiteiten voor kinderen
  • Schoolkosten, -reizen en excursies
  • ID-kaart met pasfoto
  • Fiets
  • Computer, laptop, tablet, printer of monitor en toebehoren
  • Zwemdiploma A

Regeling Meedoen

U kunt binnen de regeling Meedoen een vergoeding aanvragen voor kosten voor deelname aan culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten in georganiseerd of groepsverband. Hierbij kunt u denken aan contributie sportclub, internetabonnement, lidmaatschap bibliotheek, museumkaart of een NS-abonnement.

Sport, cultuur en aanvullend aanbod

Ook maatschappelijke partners hebben gratis of goedkope voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen.

Regeling Duurzaam

Deze regeling bestaat uit de individuele inkomenstoeslag die u kan helpen als u langer dan 3 jaar een inkomen op bijstandsniveau heeft of schuldhulp heeft. Daarnaast kunt u geld aanvragen voor reparatie of vervanging van huishoudelijke spullen. Hierbij kunt u denken aan een wasmachine of koelkast maar ook aan een bankstel of fiets.

Bijzondere bijstand

Is er iets bijzonder aan de hand waardoor u sommige kosten niet kunt betalen? En deze kosten worden niet vergoed door bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Ook als u geen bijstandsuitkering krijgt.

Woonkostentoeslag

De woonkostentoeslag is geld van de gemeente om de huur of hypotheek te betalen. Het is een tijdelijke regeling als uw inkomen plotseling daalt waardoor u uw huis niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld bij ziekte, scheiding of werkloosheid.

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een inkomen tot 130% van het sociaal minimum? Dan kunt u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van Menzis. U kunt zelf bepalen welk pakket goed aansluit bij uw wensen.

Bijdrage chronisch zieken en gehandicapten

Als u extra kosten maakt door uw chronische ziekte of handicap, kunt u zich aanmelden voor de  regeling ‘Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld voor jongeren. Volgt u een opleiding en bent u door een beperking niet in staat om zelfstandig het minimumloon te verdienen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Extra bijdrage kinderopvang

Zijn de kosten voor uw kinderopvang hoger dan de toeslag die u van de Belastingdienst ontvangt? In een aantal situaties kan de gemeente Hilversum een extra bijdrage kinderopvang toekennen. Neem contact op met het Sociaal plein.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen? En leidt de betaling van gemeentelijke belastingen tot problemen? Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding.

De Belastingdienst

De Belastingdienst kent ook diverse regelingen voor mensen met een laag inkomen. U kunt ook bij het Sociaal Plein terecht voor informatie en advies over deze regelingen:

  • Huurtoeslag: een bijdrage in de huurkosten
  • Zorgtoeslag: eent egemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering
  • Kindgebonden budget: een bijdrage in de kosten van uw kinderen

Wilt u een aanvraagformulier of meer informatie? Kijk dan op de websitte van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl of bel met telefoonnummer 0800-0543 (gratis).

Schuldhulpverlening

Heeft u onbetaalde rekeningen of leningen die u niet kunt terug betalen? Weleens te maken gehad met een deurwaarder of incassobureau? Of heeft er iemand beslag gelegd op uw inkomen en twijfelt u of dit klopt? Wacht niet langer en neem contact op met het Sociaal Plein over schuldhulpverlening.

Rekenhulp

Via 'Bereken uw recht' kunt u gemakkelijk online uitrekenen op welke financiele hulp u recht heeft.

Gratis advies bij uw hulpvraag

Zoekt u iemand die met u meedenkt en onafhankelijk advies geeft? Dan kunt u terecht bij MEE. Hulp van MEE kost niets. Klik hier voor meer informatie.