Eenzaamheid

Iedereen kan op enig moment in zijn leven te maken krijgen met eenzaamheid. Bijvoorbeeld door verlies van een dierbare, een echtscheiding, een verhuizing, verlies van werk, financiële problemen of als gevolg van gezondheidsproblemen of sociale angsten. Het is een gevoel dat zich kenmerkt door een groot gemis, teleurstelling, angst en je niet verbonden voelen. Vaak verdwijnt dat eenzame gevoel vanzelf. Bij sommige mensen verdwijnt dat eenzame gevoel niet.

Zij kunnen bijvoorbeeld geen aansluiting vinden of leiden een teruggetrokken bestaan. Zij hebben moeite met het opbouwen en onderhouden van (betekenisvolle) relaties. Wanneer mensen ernstig of langdurig eenzaam raken kan dat vervelende gevolgen hebben voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. Ook kan het er voor zorgen dat mensen minder goed mee kunnen doen in de samenleving. Het voorkomen en tegen gaan van eenzaamheid is daarom erg belangrijk.

Eenzaamheid herkennen

We willen dat mensen die kampen met (dreigende) eenzaamheid snel worden herkend en gevonden. Mensen praten niet makkelijk over eenzaamheid. Hoe herken je dan dat mensen eenzaam zijn? Er zijn een aantal signalen die kunnen duiden op eenzaamheid.

  • De gordijnen zijn meerdere dagen achter elkaar dicht
  • De buitenkant van het huis (tuin, balkon, stoep, ramen) is verwaarloosd
  • De brievenbus zit overvol met post
  • Iemand komt zonder af te zeggen niet meer naar een activiteit zoals werk, sport, hobbyclub
  • Iemand komt niet meer buiten, terwijl u deze persoon eerder wel buiten zag
  • De lampen binnen zijn aan, ook overdag als het licht is
  • Er staan verdorde planten voor de ramen
  • De uiterlijke verzorging van iemand gaat zichtbaar achteruit
  • Er is een (grote) verandering van het gedrag in het gebruik van bijvoorbeeld alcohol en/of geneesmiddelen of verdovende middelen
Heeft u zorgen over iemand die eenzaam is?

Maakt u zich zorgen om iemand die eenzaam is? Probeer het onderwerp bespreekbaar te maken of maak een klein gebaar naar die persoon. Vraag bijvoorbeeld: Hoe gaat het met u? Heeft u iets nodig? Waar wordt u blij van? Kan ik u ergens mee helpen? Vindt u het lastig om zelf met deze persoon in gesprek te gaan? Of voelt u zich zelf eenzaam? Neem dan contact op met het Sociaal Plein via (035) 629 27 00 of het wijkcentrum in uw buurt.

Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel 112!

Aanpak(ken) van eenzaamheid Hilversum

Eenzaamheid is niet alleen een probleem van één persoon, het is een probleem van ons als samenleving. Het is daarom belangrijk dat we ons bewust zijn van eenzaamheid en de gevolgen daarvan. Dat we eenzaamheid vaker bespreekbaar maken. Verder werken we in Hilversum samen om eenzaamheid onder inwoners te voorkomen of tegen te gaan. Dit doen we met inwoners, sociaal werk van Versa Welzijn, vrijwilligers, het sociaal plein, huisartsen, profit en non-profit organisaties, lokale ondernemers en andere partijen die betrokken willen zijn bij het aanpakken van eenzaamheid.

We bouwen aan meer verbinding en betrokkenheid van inwoners onderling. We bouwen aan sterke buurten waarbij elke inwoner van Hilversum erbij hoort en ertoe doet en waar mensen naar elkaar omkijken. Iedere inwoner van Hilversum kan hieraan bijdragen. Zo zorgen we er samen voor dat er meer aandacht is voor elkaar en minder mensen eenzaam zijn in Hilversum.

Wilt u graag iets voor een ander betekenen of een initiatief starten? Neemt u dan contact op met wijkcentrum in uw buurt.

Informatie over eenzaamheid

Wilt u meer weten over eenzaamheid?

Eenzaamheid en zelfmoord

Eenzaamheid en zelfmoord  zijn nauw verbonden met elkaar. De gemeente Hilversum is naast het actiepplan tegen eenzaamheid ook gestart met het actieplan zelfmoord. Wilt u meer weten over zelfmoord en hoe u dit tegen kunt gaan, kijk dan voor meer informatie op hilversum.nl/praaterover.

Wanneer u meer wilt weten over zelfmoord(preventie) in coronatijd, dan kunt u hierover lezen op de website van 113. Hier vindt u ook het laatste nieuws over 113 en zelfmoordpreventie in Nederland.

Zoekt u andere informatie of tips over zelfmoordpreventie? Ga naar 113 Zelfmoordpreventie.