Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Mantelzorg

Hulp | Mantelzorgwaardering | Zorgtaken tijdelijk overdragen | Parkeervergunning voor mantelzorgers

Mantelzorg is onbetaalde en vaak landurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Van hulp bij douchen en eten tot boodschappen halen, de was doen en de administratie bijhouden. U doet het met liefde, maar dat betekent niet dat het niet zwaar is. Wij kunnen u helpen als het u teveel wordt.

Hulp voor mantelzorgers

Naar schatting zijn er zo'n 8.000 mantelzorgers in Hilversum. Wat zij doen is van onschatbare waarde, maar vaak ook zwaar. Bent u mantelzorger? Dan kunt u bij het Sociaal Plein terecht voor hulp. Bijvoorbeeld als het u teveel wordt. De medewerkers van het Sociaal Plein gaan op zoek naar een geschikte oplossing. Dat doen zij samen met u, de mensen in uw omgeving en organisaties die hulp kunnen bieden. Denk hierbij aan vrijwilligersorganisaties en uw zorgverzekeraar. Lees meer.

Mantelzorgwaardering

Via de gemeente kunt u elk jaar uw mantelzorger een extraatje geven, de mantelzorgwaardering. In 2019 is dit bedrag wederom vastgesteld op € 150,00 per mantelzorger. U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen als u als aanvrager in de gemeente Hilversum woont, niet in een instelling verblijft en uw mantelzorger aan een aantal voorwaarden voldoet.

Mantelzorgwaardering aanvragenMantelzorgwaardering 2019

U kunt de mantelzorgwaarderingtot 31 december 2019 op deze pagina eenvoudig met uw DigID aanvragen. Het digitaal aanvragen van de mantelzorgwaardering zorgt voor een snellere afhandeling. Wilt u het aanvraagformulier liever handmatig invullen? Bel (035) 629 27 00 en vraag naar het aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2019. Wij sturen deze dan per post naar u toe.

Heeft u in 2018 de mantelzorgwaardering aangevraagd en toegekend gekregen? En wilt u in 2019 ook de mantelzorgwaardering ontvangen? Dan moet u opnieuw de mantelzorgwaardering aanvragen.

Voorwaarden

Om voor de mantelzorgwaardering in aanmerking te komen moeten zowel de mantelzorgontvanger als de mantelzorger aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor de mantelzorgontvanger:
zelfstandig wonen in de gemeente Hilversum en;
langer dan 371 dagen een zorgindicatie hebben. Gekregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de zorgverzekeraar en/of de gemeente Hilversum.

Voorwaarden voor de mantelzorger:
langer dan 3 maanden (bovengebruikelijke*) zorg leveren voor gemiddeld  8 uur per week;
minimaal 18 jaar zijn (bij een mantelzorger jonger dan 18 jaar, kan de aanvraagd beoordeeld worden door de afdeling jeugd en regie);
zorgtaken leveren op het gebied van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding;
hiervoor niet betaald worden (ook niet met een persoonsgebonden budget (PGB)) en/of is geen vrijwilliger die zorg levert via een vrijwilligersorganisatie.

Dag van de Mantelzorg

Ieder jaar is er de landelijke Dag van de Mantelzorg. Ook in Hilversum doen wij, het als voorgaande jaren, weer mee. Dit jaar zal deze dag plaatsvinden op zaterdag 9 november 2019 in het Raadhuis. Informatie over het programma leest u op deze website: https://hilverhart.nl/mantelzorgdag2019/
U kunt zich hier ook aanmelden voor de lunch en/of vervoer.

Zakboek Financiën 2019

MantelzorgNL - de landelijke vereniging voor mantelzorgers - heeft ook dit jaar het zakboek financiën ontwikkeld. In het zakboek financiën leest u allerlei zaken die van toepassing zijn op uw mantelzorger. Immers kost mantelzorgen niet alleen tijd en energie, maar ook geld. Denk bijvoorbeeld aan vervoers-, telefoon- en materiaalkosten. Maar ook informatie over uitkeringen, tegemoetkomingen, wonen, werk en zorg.

Alle inwoners die de mantelzorgwaardering hebben toegekend gekregen hebben dit boekje toegestuurd gekregen. Er zijn nog een aantal boekjes beschikbaar. Wilt u een exemplaar ontvangen? Stuur dan een mailtje aan mantelzorgwaardering@hilversum.nl

Gratis parkeervergunning voor mantelzorgers

Krijgt u mantelzorg en woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt? Dan kunt u een mantelzorgvergunning aanvragen. Met deze vergunning kunnen uw mantelzorgers maximaal 80 uur per kwartaal gratis bij u parkeren. Lees meer.

Bel met de Mantelzorglijn

Heeft u vragen, wilt u advies of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Dan kunt u bellen met de Mantelzorglijn van MantelzorgNL. Het telefoonnummer is (030) 760 60 55. De Mantelzorglijn is bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur. Buiten openingstijden wordt u doorverbonden met een vrijwilliger van de Luisterlijn.

Gratis advies bij uw hulpvraag

Zoekt u iemand die met u meedenkt en onafhankelijk advies geeft? Dan kunt u terecht bij MEE. Hulp van MEE kost niets. Klik hier voor meer informatie.