Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Van hulp bij douchen en eten tot boodschappen halen, de was doen en de administratie bijhouden. U doet het met liefde, maar dat betekent niet dat het niet zwaar is. Wij kunnen u helpen als het u teveel wordt.

Hulp voor mantelzorgers

Naar schatting zijn er zo'n 8.000 mantelzorgers in Hilversum. Wat zij doen is van onschatbare waarde, maar vaak ook zwaar. Bent u mantelzorger? Dan kunt u bij het Sociaal Plein terecht voor hulp. Bijvoorbeeld als het u teveel wordt. De medewerkers van het Sociaal Plein gaan op zoek naar een geschikte oplossing. Dat doen zij samen met u, de mensen in uw omgeving en organisaties die hulp kunnen bieden. Denk hierbij aan vrijwilligersorganisaties en uw zorgverzekeraar. Lees meer.

Mantelzorgwaardering

Via de gemeente kunt u elk jaar uw mantelzorger(s) een extraatje geven, de mantelzorgwaardering. Vanaf 1 oktober 2020 kunt u deze waardering aanvragen voor uw mantelzorger(s).

Het belangrijkste verschil met vorige jaren is dat er vanaf dit jaar maximaal € 150,- beschikbaar is per aanvrager. Heeft u dus meerdere mantelzorgers, dan wordt dit bedrag gelijk verdeeld. Zowel de aanvrager en de mantelzorger(s) moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo moet de aanvrager zelfstandig wonen in de gemeente Hilversum en langer dan 371 dagen een zorgindicatie hebben. De mantelzorger moet onder andere minimaal 18 jaar zijn en langer dan 3 maanden (boven gebruikelijke) zorg leveren voor gemiddeld 8 uur per week.

U kunt de mantelzorgwaardering tot en met 31 december 2020 (datum binnenkomst) met uw DigID aanvragen. Het digitaal aanvragen van de mantelzorgwaardering zorgt voor een snellere afhandeling. Wilt u het aanvraagformulier liever handmatig invullen? Bel (035) 629 27 00 en vraag naar het aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2020. Wij sturen het dan per post naar u toe. Ook voor overige vragen kunt u op dit nummer terecht.

Let op: Alleen de zorg-ontvanger kan de mantelzorgwaardering aanvragen (niet de mantelzorger!)

Klik op de button hieronder om direct de mantelzorgwaardering aan te vragen.

Mantelzorgwaardering aanvagen met DigID

Let op: Als u meerdere mantelzorgers heeft dan doet u de aanvragen allemaal in één keer via de digitale aanvraag of via het papieren aanvraagformulier.

Dag van de mantelzorg

Ieder jaar is er de landelijke Dag van de Mantelzorg. Ook in Hilversum worden dan de mantelzorgers in het zonnetje gezet. In verband met de Corona-crisis heeft de organisatie laten weten dat deze dag dit jaar in Hilversum niet doorgaat.

Zakboek Financiën 2020

MantelzorgNL - de landelijke vereniging voor mantelzorgers – heeft de afgelopen jaren steeds het zakboek financiën ontwikkeld. In het zakboek financiën leest u allerlei zaken die van toepassing zijn op uw mantelzorger. Immers kost mantelzorgen niet alleen tijd en energie, maar ook geld. Denk bijvoorbeeld aan vervoers-, telefoon- en materiaalkosten. Maar ook informatie over uitkeringen, tegemoetkomingen, wonen, werk en zorg.

Het plan was om ook dit jaar alle mantelzorgers van inwoners die de mantelzorgwaardering hebben toegekend gekregen in 2019 dit boekje toe te sturen. Helaas vernamen wij dat er een te grote vertraging was in de productie van deze uitgave, zodat wij besloten hebben dit jaar af te zien van afname van deze uitgave.

Gratis parkeervergunning voor mantelzorgers

Krijgt u mantelzorg en woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt? Dan kunt u een mantelzorgvergunning aanvragen. Met deze vergunning kunnen uw mantelzorgers maximaal 80 uur per kwartaal gratis bij u parkeren. Lees meer.

Bel met de Mantelzorglijn

Heeft u vragen, wilt u advies of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Dan kunt u bellen met de Mantelzorglijn van MantelzorgNL. Het telefoonnummer is (030) 760 60 55. De Mantelzorglijn is bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur. Buiten openingstijden wordt u doorverbonden met een vrijwilliger van de Luisterlijn.

Gratis advies bij uw hulpvraag

Zoekt u iemand die met u meedenkt en onafhankelijk advies geeft? Dan kunt u terecht bij MEE. Hulp van MEE kost niets. Kijk hier voor meer informatie.

Welke regels gelden er voor de bouw van een mantelzorgwoning?

Kijk hier voor meer informatie over de regels voor een mantelzorgwoning.