Zorg en Ondersteuning

Heeft u, uw partner of uw kind zorg en ondersteuning nodig? Wij kunnen helpen met het regelen van allerlei voorzieningen. Van individuele begeleiding tot dagbesteding en van een Wmo-taxipas tot leerlingenvoer.

Mijn zorg en ondersteuning online

Mijn zorg en ondersteuning is een website voor inwoners van Hilversum die zorg en ondersteuning ontvangen. Het gaat hier om zorg op basis van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op Mijn zorg en ondersteuning kunt u onder andere uw uw toegekende zorg en ondersteuning bekijken en hier een klacht over indienen. Verder kunt u er uw eigen bijdrage op de website berekenen, uw persoonsgebonden budget (PGB) bekijken en een Wmo-taxirit berekenen en boeken. Lees meer

Vervoer

Bent u niet mobiel door een ziekte of beperking? Is het moeilijk ergens naartoe te gaan? Of uzelf in huis te bewegen? U kunt bij ons terecht met al uw vragen over vervoer. U kunt ook direct een melding maken van uw hulpvraag. Wij kunnen u helpen met bijvoorbeeld een scootmobiel, een wmo-taxipas of leerlingenvervoer. Lees meer

Gehandicaptenparkeerkaart

Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten. Om in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Lees meer

Hulp en waardering voor mantelzorgers

Mantelzorg is onbetaalde en vaak landurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Van hulp bij douchen en eten tot boodschappen halen, de was doen en de administratie bijhouden. U doet het met liefde, maar dat betekent niet dat het niet zwaar is. Wij kunnen u helpen als het u teveel wordt. Lees meer

Verwerkingsproblemen CAK

Sinds januari 2020 heeft het CAK problemen bij het verwerken van gegevens
Alle gemeenten in Nederland moeten informatie aanlevren over inwoners met een Wmo indicatie. Doro een technisch probleem bij het CAK heeft de gemeente HIlversum, net als vele andere gemeenten, nog geen gegevens mogen aanleveren bij het CAK. Facturen konden hierdoor niet worden verstuurd. Deze worden komende maanden, stap voor stap, door het CAK verstuurt.

Geen eigen bijdrage door coronamaatregelen voor de maanden april en mei
Dat is landelijk bepaald, omdat veel Wmo hulp en ondersteuning in die maanden niet is geleverd. u betaalt in 2020 maximaal 10 maanden x €19,- = maximaal € 190,-. Wmo klanten die beschermd wonen in een instelling, betalen wel een eigen bijdrage.

Wij adviseren om het maandelijkse bedrag opzij te zetten
Op deze manier reserveert u geld voor de facturen die het CAK nog zal versturen. Ook voorkomt  u zo betalingsproblemen. U kunt altijd kosteloos een betalingsregeling met het CAK afspreken. u kunt hier gebruik van maken zodra u de factuur van het CAK heeft ontvangen. informatie hierover staat op de facturen.

Contact met het CAK
Op hetcak.nl/wmo2020 staan antwoorden op de meest gestelde vragen. Of bel naar tel: 0800  1925 maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur (gratis).
 

Eenzaamheid

Iedereen kan op enig moment in zijn leven te maken krijgen met eenzaamheid. Bijvoorbeeld door verlies van een dierbare, een echtscheiding, een verhuizing, verlies van werk, financiële problemen of als gevolg van gezondheidsproblemen of sociale angsten. Het is een gevoel dat zich kenmerkt door een groot gemis, teleurstelling, angst en je niet verbonden voelen. Vaak verdwijnt dat eenzame gevoel vanzelf. Bij sommige mensen verdwijnt dat eenzame gevoel niet. Benieuwd naar wat u kunt doen om eenzaamheid te voorkomen/ verminderen? Bekijk hier alle tips.

Zelfmoord? Praat erover!

Maakt u zich zorgen over iemand, omdat u vermoedt dat hij of zij denkt aan zelfmoord? We beseffen ons dat het niet makkelijk is hierover te praten. Toch weten we dat erover praten kan helpen. Zo kan het een enorme opluchting voor iemand zijn om het gesprek erover aan te gaan. Maar hoe doet u dat? Bekijk hier alle tips.

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben grote impact op het leven van alle betrokkenen. Daarom moeten we elkaar steunen en helpen. Lees meer over hoe wij kunnen helpen kindermishandelng en huiselijk geweld te stoppen

Contact

Bezoek de contactpagina voor de meest actuele informatie over openingstijden.

Zoekt u iemand die met u meedenkt en onafhankelijk advies geeft? Dan kunt u terecht bij MEE. Hulp van MEE kost niets.