Uw privacy bij het Sociaal Plein

Voor het aanvragen van zorg en hulp zijn gegevens van u nodig. Het Sociaal Plein gaat zorgvuldig met uw privacy om. Waarom hebben we gegevens van u nodig?

  • Om u goed van dienst te kunnen zijn.
  • Om samen met u te kunnen bepalen wat u nodig heeft.

Om welke gegevens gaat het?

  • Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
  • Het gaat alleen om gegevens die strikt noodzakelijk zijn. 
  • Wij bespreken vooraf met u welke gegevens er nodig zijn.

Hoe wordt er omgegaan met uw gegevens?

  • Vertrouwelijke gegevens worden in een beschermde omgeving bewaard.
  • Voor uitwisselen met andere organisaties vragen wij uw toestemming. Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen
  • U kunt uw gegevens altijd inzien.
  • Onze medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring.