Uw privacy bij het Sociaal Plein

Voor het aanvragen van zorg en hulp zijn gegevens van u nodig. Het Sociaal Plein gaat zorgvuldig met uw privacy om. Waarom hebben we gegevens van u nodig?

  • Om u goed van dienst te kunnen zijn.
  • Om samen met u te kunnen bepalen wat u nodig heeft.

Om welke gegevens gaat het?

  • Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
  • Het gaat alleen om gegevens die strikt noodzakelijk zijn. 
  • Wij bespreken vooraf met u welke gegevens er nodig zijn.

Hoe wordt er omgegaan met uw gegevens?

  • Vertrouwelijke gegevens worden in een beschermde omgeving bewaard.
  • Voor uitwisselen met andere organisaties vragen wij uw toestemming. Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen
  • U kunt uw gegevens altijd inzien.
  • Onze medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring.

Het Sociaal Plein maakt gebruik van de Verwijsindex voor jongeren tot 23 jaar

De verwijsindex is een digitaal systeem waarin (zorg)professionals kunnen aangeven dat zij (indirect) betrokken zijn bij een jeugdige tot 23 jaar. Dit doen zij als zij zich zorgen maken over een kind/jongere. Deze professionals zijn bijvoorbeeld (huis)artsen, jongerenwerker, jeugdconsulent, jeugdverpleegkundige en/of maatschappelijk werker. De Verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals met elkaar in contact kunnen komen als dat nodig is. De Verwijsindex vermeldt nooit wát er aan de hand is, alleen dát hulpverleners of instanties betrokken zijn en wie dat zijn. De verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn.  

Wanneer een andere professional in de verwijsindex aangeeft betrokken te zijn bij een jeugdige of broer(tje)/zus(je), ontstaat er een ‘match’. Beide professionals krijgen een berichtje met elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij met elkaar en het gezin overleggen hoe zij een kind en/of het gezin het beste kunnen ondersteunen en kunnen samenwerken. Zo werken we niet langs elkaar heen.

Werkt u in het onderwijs of wilt u als hulpverlenende instantie ook sneller samen in actie kunnen komen voor kinderen? Laat dit dan weten. U kunt contact opnemen door te mailen naar verwijsindex@regiogv.nl

Meer informatie over de Verwijsindex vindt u op verwijsindexgv.nl.

Privacyverklaring

Meer informatie over hoe de gemeente omgaat met privacy gegevens leest u in de privacyverklaring van het Sociaal Plein en in de algemene privacyverklaring.