Personen met verward gedrag

Maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving en vraagt deze persoon geen hulp? Dan kunt u ons vragen om hem of haar te helpen. Ook als u niet zeker weet of deze persoon zorg nodig heeft. Iedere inwoner met zorgen, overlast en/of signalen over verward gedrag van een naaste (bijvoorbeeld een buurman- of vrouw, familie of iemand uit de omgeving) kan advies vragen of een melding maken bij het Sociaal Plein.

Wat is verward gedrag

Verward gedrag kan zich op verschillende manieren uiten. Voorbeelden van verward gedrag zijn dat iemand zich verwaarloost, overlast veroorzaakt door psychische problemen of zijn woning niet meer uitkomt en vereenzaamt. Familie en buren merken vaak als eerste dat er iets niet goed gaat met een naaste. Het is belangrijk om dit te melden, voordat de situatie ernstiger wordt.

Bel het Sociaal Plein om advies te vragen of een melding te maken van verward gedrag

U kunt het Sociaal Plein bellen op het telefoonnummer (035) 629 2700. Buiten kantoortijden belt u
met het landelijk meldpunt op het telefoonnummer 0800-1205.

Wat gebeurt er met de melding

De medewerker van het Sociaal Plein adviseert wat u of andere betrokkenen kunnen doen om te helpen. Daarnaast kan de medewerker besluiten dat er meer onderzoek nodig is naar de situatie om de juiste hulp of zorg in te zetten. Waar nodig wordt, in overleg met de inwoner over wie de melding is gedaan, zorg of ondersteuning ingezet.

Is de zorg of ondersteuning in het vrijwillige kader niet mogelijk en zijn er wel ernstige zorgen over de geestelijke gezondheid? Dan kan er een verkennend onderzoek worden uitgevoerd voor de aanvraag van een zorgmachtiging op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheid (Wvggz).

Waarom verplichte zorg

Soms zorgt een psychische aandoening bij iemand ervoor dat hij een gevaar is voor zichzelf en/of voor anderen. Dan is goede zorg heel belangrijk om deze persoon en zijn omgeving te beschermen. De meeste mensen willen zelf behandeling, maar soms verzet iemand zich hiertegen. Dan kan er verplichte zorg worden opgelegd. Verplichte zorg is heel ingrijpend. Daarom wordt deze pas ingezet als het écht niet anders kan. Een rechter bepaalt of het echt noodzakelijk is. Er zijn 2 manieren waarop verplichte zorg kan worden opgelegd: met een crisismaatregel of met een zorgmachtiging.

Kijk op www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl voor meer informatie over het melden van verward gedrag en over verplichte zorg.