Klacht en bezwaar

Heeft u een klacht over de manier waarop u bent geholpen door een medewerker van het Sociaal Plein? Bespreek dit dan eerst met deze medewerker. Misschien is er sprake van een misverstand.

KlachtBeeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen

Als u na dit gesprek nog ontevreden bent dan kunt u alsnog een klacht indienen bij de gemeente.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar indienen. In Hilversum behandelt de Commissie Bezwaarschriften deze bezwaren. De leden van deze commissie werken niet bij de gemeente en de commissie is dus onafhankelijk.