Klacht en bezwaar

Heeft u een klacht over de manier waarop u bent geholpen door een medewerker van het Sociaal Plein? Bespreek dit dan eerst met deze medewerker. Misschien is er sprake van een misverstand.

KlachtBeeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen

Als u na dit gesprek nog ontevreden bent dan kunt u alsnog een klacht indienen bij de gemeente.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar indienen. In Hilversum behandelt de Commissie Bezwaarschriften deze bezwaren. De leden van deze commissie werken niet bij de gemeente en de commissie is dus onafhankelijk.

Ombudsplein Gooi en Vechtstreek

Heeft u een klacht over de uitvoering van de Wmo, de Jeugd- of Participatiewet door de gemeente? Of heeft u een klacht over een zorgaanbieder? Dan kunt u terecht bij het onafhankelijke Ombudsplein Gooi en Vechtstreek.