Vergaderrooster 2022

Bekijk hier wanneer er in 2022 vergaderd wordt

Adviesraad Sociaal Domein Hilversum
Vergaderrooster 2022   

 • 20 januari         Raadzaal    
 •  3 februari         interne evaluatie
 • 17 februari        Raadzaal         
 • 24 maart           Raadzaal        
 • 21 april             Raadzaal        
 •  9 juni               Raadzaal        
 •  7 juli                Raadzaal        
 • 15 september  Raadzaal         
 • 13 oktober       Raadzaal         
 • 10 november   Raadzaal        
 • 8 december     Raadzaal