Signalen

Ben u tevreden of ontevreden met uw ervaring met het Sociaal Plein? Laat het ons weten.

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein (ArSD) zijn ervaringsdeskundigen. Mensen die door ervaring kennis hebben gekregen, niet door een opleiding.

Om goede adviezen te kunnen geven, wil de Adviesraad Sociaal Domein ook weten wat u meemaakt als u een aanvraag voor een voorziening of voor hulp en ondersteuning hebt gedaan. We noemen dat signalen. Met die signalen kunnen we iets doen. Een signaal kan zijn dat u ontevreden bent over hoe iets is gegaan, maar ook een pluim als u erg tevreden bent.

De ArSD lost uw klacht niet op. Een klacht moet naar het Sociaal Plein. De Adviesraad Sociaal Domein hoort graag wat uw ervaringen zijn.

Signalen doorgeven aan Adviesraad

U kunt op twee manieren aan de Adviesraad Sociaal Domein laten weten of u tevreden of ontevreden bent over uw ervaringen met het Sociaal Plein.

  1. Via de vragenlijst van de regio (Monitor). Iedereen die een aanvraag voor ondersteuning of een voorziening heeft gedaan, krijgt deze.
  2. Of u kunt dit direct aan de Adviesraad laten weten.

Als ergens meerdere signalen over binnen komen, is dat voor de ArSD aanleiding om te onderzoeken hoe het verbeterd kan worden. De leden van de ArSD gaan daarbij ook in gesprek met organisaties van belangenbehartigers zoals de ouderenbonden of het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken. Alle informatie wordt meegenomen in een advies.

Heel erg ontevreden?

Als u vindt dat u helemaal niet goed geholpen bent bij het Sociaal Plein dan is het belangrijk dat u dat daar meldt. Alleen zo kan er iets aan gedaan worden. Voor u persoonlijk, maar ook voor anderen in de toekomst.

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein op sociaaldomeinraad@hilversum.nl, (035) 629 22 25 of per post: Postbus 1012, 1200BA Hilversum.

Let op

  • De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum lost uw klacht niet op. De Adviesraad Sociaal Domein is een adviesraad van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum.
  • De Adviesraad Sociaal Domein kan u wel de weg wijzen waar u met uw klacht heen terecht kunt:
  • Een klacht moet naar het Sociaal Plein of makkelijker nog: u kunt uw klacht indienen via het Ombudsplein.