De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum zoekt een nieuw lid.

De Adviesraad Sociaal Domein geeft de Gemeente Hilversum gevraagd en ongevraagd advies over het te ontwikkelen beleid en de uitvoering hiervan met betrekking tot de Wmo2015, de Participatiewet en de Jeugdwet.

De leden van de ArSD zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Door hun kennis en ervaring te betrekken bij de beleidsvorming en uitvoering binnen het Sociaal Domein wordt de kwaliteit en de uitvoering van deze wetten positief beïnvloed.

De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum zoekt een nieuw lid.

Bent u goed op de hoogte van wat in Hilversum gebeurt op het gebied van opvoeding, onderwijs, fysieke en/of psychiatrische problemen of werk en inkomen? Bent u zelf ervaringsdeskundige op het gebied van de Jeugdwet? Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid met betrekking tot het Sociaal Domein en in het bijzonder de Jeugdwet?   Dat kan als lid van de Adviesraad Sociaal Domein (ArSD).

Heeft u belangstelling voor de functie van lid van de adviesraad, stuurt u dan een korte motivatiebrief met CV aan mw. A. Wijnands, voorzitter van de ArSD Hilversum: sociaaldomeinraad@hilversum.nl. Graag voor 20 mei 2022. Het profiel van de functie van lid van de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op de website van de Gemeente Hilversum: www.hilversum.nl/adviesraad. Daar vindt u ook aanvullende informatie over de adviesraad. Of u kunt contact opnemen met mw. A. Wijnands via bovenstaand e-mailadres.