Adviesraad Sociaal Domein

Het Sociaal Domein gaat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Wet Schuldhulpverlening, de Jeugdwet en wetten over passend onderwijs. De Adviesraad Sociaal Domein (ArSD) geeft de gemeente advies over het beleid over deze wetten.

De Adviesraad Social Domein bestaat uit 10 leden met verschillende aandachtsvelden op het gebied van het Sociaal Domein.

Wilt u bijdragen aan integrale advisering over (uitvoering van) beleid rond het Sociaal Domein?  Stuur dan een mail met motivatie en cv naar de voorzitter van de Adviesraad mw. A. Wijnands: sociaaldomeinraad@hilversum.nl.

Leden

De ArSD bestaat uit leden die zelf ervaring hebben (dus geen professionals) met het Sociaal Domein. De ArSD heeft contact met inwoners en organisaties. Hun signalen worden meegenomen in de adviezen van de ArSD.

De Adviesraad zoekt een nieuw lid

Heeft u belangstelling voor de functie van lid van de adviesraad? Lees dan snel verder.

Vergaderingen

De vergaderingen van de ArSD zijn bijna altijd voor iedereen toegankelijk.

Bent u op zoek naar oude agenda's of verslagen? Dan kunt u deze bekijken in het archiefweb.

Adviezen

De adviezen blijven 1 jaar zichtbaar op de website. Een overzicht van de adviezen van de voorgaande jaren vindt u in dit overzicht (pdf, 339 kB) en zijn terug te vinden op archiefweb.

Klachten en signalen

De ArSD lost uw klacht niet op. Een klacht moet naar het Sociaal Plein. De Adviesraad Sociaal Domein hoort graag wat uw ervaringen zijn, de signalen.

U kunt de Adviesraad op twee manieren laten weten of u ontevreden bent of een compliment wilt geven:

  1. Via de vragenlijst die iedereen die een aanvraag voor ondersteuning of een voorziening heeft gedaan, krijgt van de Regio (de Monitor)
  2. Of u kunt dit direct aan de Adviesraad laten weten.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein op sociaaldomeinraad@hilversum.nl, (035) 629 22 25 of per post: Postbus 1012, 1200BA Hilversum.

Let op: het Sociaal Plein heeft andere contactgegevens.