Adviesraad Sociaal Domein

Het Sociaal Domein gaat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Wet Schuldhulpverlening, de Jeugdwet en wetten over passend onderwijs. De Adviesraad Sociaal Domein (ArSD) geeft de gemeente advies over het beleid over deze wetten.

Logo Adviesraad Sociaal DomeinVacature

De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar een nieuw lid met eigen (niet professionele) ervaringen met het Sociaal Domein bij voorkeur op het gebied van Jeugd.
Bekijk hier de profielschets van een lid van de Adviesraad.

Wilt u bijdragen aan integrale advisering over (uitvoering van) beleid rond het Sociaal Domein?  Stuur dan een mail met motivatie en cv naar de voorzitter van de Adviesraad mw. A. Wijnands: sociaaldomeinraad@hilversum.nl.

Leden

De ArSD bestaat uit leden (pdf, 90 kB) die zelf ervaring hebben (dus geen professionals) met het Sociaal Domein. De ArSD heeft contact met inwoners en organisaties. Hun signalen worden meegenomen in de adviezen van de ArSD.

Vergaderingen

De vergaderingen van de ArSD zijn bijna altijd voor iedereen toegankelijk.

Bent u op zoek naar oude agenda's of verslagen? Dan kunt u deze bekijken in het archiefweb.

Adviezen

De adviezen blijven 1 jaar zichtbaar op de website. Een overzicht van de adviezen van de voorgaande jaren vindt u in dit overzicht (pdf, 339 kB) en zijn terug te vinden op archiefweb.

Klachten en signalen

De ArSD lost uw klacht niet op. Een klacht moet naar het Sociaal Plein of u kunt uw klacht indienen via het Klachtenmeldpunt van de regio. De Adviesraad Sociaal Domein hoort graag wat uw ervaringen zijn, de signalen.

U kunt de Adviesraad op twee manieren laten weten of u ontevreden bent of een compliment wilt geven:

  1. Via de vragenlijst die Iedereen die een aanvraag voor ondersteuning of een voorziening heeft gedaan, krijgt van de Regio (de Monitor)
  2. Of u kunt dit direct aan de Adviesraad laten weten.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein op sociaaldomeinraad@hilversum.nl, (035) 629 22 25 of per post: Postbus 1012, 1200BA Hilversum.

Let op: het Sociaal Plein heeft andere contactgegevens.