Premies

Heeft u een bijstandsuitkering en vindt u een (part time) baan of vrijwilligerswerk? Dan heeft u misschien recht op een extra premie.

  • Beeldmerk Sociaal Plein: groepje mensen getekendPremie deeltijdwerk
  • Premie uitstroom
  • Premie vrijwilligerswerk

Premie deeltijdwerk

Vindt u naast uw (aanvullende) bijstandsuitkering een part time baan? Dan komt u mogelijk in aanmelding voor een premie deeltijdwerk. Of u een premie krijgt en hoogte van de premie is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met uw klantmanager.

Premie uitstroom

Als u een baan vindt waardoor uw bijstandsuitkering stopgezet kan worden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige uitstroompremie van €800. Of u een premie krijgt en hoogte van de premie is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op op met uw klantmanager.

Premie vrijwilligerswerk

Heeft u langer dan 12 maanden een uitkering en doet u vrijwilligerswerk? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vrijwilligerspremie. Meer informatie vindt op de pagina over vrijwilligerswerk.