IOAW

Om recht te hebben op een IOAW-uitkering gelden er enkele voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Beeldmerk Sociaal Plein: groepje mensen getekendU kunt voor een IOAW-uitkering in aanmerking komen, als er sprake is van de volgende situaties:

 • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 • U heeft na uw 50ste recht gekregen op een loongerelateerde werkhervattingsuitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA- uitkering) én deze uitkering is geëindigd omdat u niet meer ten minste 35% arbeidsongeschikt bent.
 • U bent getrouwd of woont samen met iemand uit de hierboven beschreven groep.
 • U heeft op grond van overgangsrecht recht op een IOAW-uitkering.

De IOAW heeft een minder strenge inkomenstoets en kent zelfs helemaal geen vermogenstoets. Op grond van de IOAW kunt u recht hebben op een uitkering op het niveau van het sociaal minimum.

Aanvraag

Contact Sociaal Plein

Wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, dan gaat u naar www.werk.nl (website van het UWV). Daar schrijft u zich in als werkzoekende, ook al bent u van mening dat u niet kunt werken.

Pas als u dit heeft gedaan kunt u zich bij het Sociaal Plein melden voor een uitkering. Daar wordt u geïnformeerd over de verdere gang van zaken. Daarnaast ontvangt u informatie over uw rechten en plichten. Hierover kunt u ook informatie vinden op Werk.nl.

Voor het aanvragen van een IOAW-uitkering heeft u het volgende nodig:

 • Geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner (paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).
 • Recente loonstrook of uitkeringsspecificatie (van u en uw eventuele partner en kinderen).
 • Jaaropgaven van de laatste 5 jaar (van u en uw eventuele partner en kinderen).
 • Bankafschriften van de laatste 3 maanden (van u, uw eventuele partner en kinderen).
 • Bewijzen van uw arbeidsverleden.
 • Eventuele ontslagbewijzen.
 • Eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen.
 • Eventueel een echtscheidingsvonnis.

Vanaf 15 mei inloggen met DigiD op Werk.nl alleen nog mogelijk met sms-controle of DigiD-app.

Hoogte en duur

De hoogte van de IOAW-uitkering is afhankelijk van uw situatie. De hoogte van een IOAW-uitkering is gelijk aan het verschil tussen het IOAW-normbedrag en uw inkomen (en dat van uw partner).

U kunt recht hebben op een IOAW-uitkering totdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is er geen recht meer op een IOAW-uitkering. Wel kunt u recht hebben op een AOW-uitkering. Overlijdt u terwijl u een IOAW-uitkering ontvangt, dan hebben uw nabestaanden recht op een overlijdensuitkering.