Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Woonkostentoeslag

Tijdelijk | Huur | Hypotheek

Knop contact Sociaal PleinKunt u tijdelijk uw huur of hypotheek niet betalen door ziekte, scheiding of werkloosheid? Dan kunt u misschien woonkostentoeslag aanvragen. Dit is een soort bijzondere bijstand. U kunt ook woonkostentoeslag aanvragen als u geen bijstandsuitkering heeft.

Voorwaarden

 • Uw inkomen is plotseling sterk gedaald.
 • De kosten van uw koopwoning zijn te hoog voor uw inkomen. Het gaat onder andere om de hypotheekrente, het onderhoud en de onroerendezaakbelasting.
 • Uw huur of hypotheek is hoger dan de bovenste huurtoeslaggrens.
 • U gaat op zoek naar een goedkoper huur- of koophuis.
 • U heeft geen recht op huurtoeslag.

Aanvragen

Heeft u een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw consulent. Ontvangt u geen uitkering? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Plein.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs!).
 • Rekening of prijsopgave van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aan wilt vragen.
 • Bij medische kosten: vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar, waar op staat waarom de kosten niet of niet helemaal worden vergoed.Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen
 • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
 • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden.
 • Afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen.