Regeling Kindpakket

Het Kindpakket 2020 is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met het Kindpakket wil de gemeente Hilversum ervoor zorgen dat alle kinderen kansrijk kunnen opgroeien.

U kunt een vergoeding aanvragen uit het Kindpakket voor de volgende kosten:
•    Meedoen aan culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten.
•    Lidmaatschap van de bibliotheek of sportschool.
•    NS-abonnement Dal Voordeel of ov-abonnement of ov-tegoed voor persoonlijke ov-chipkaart.
•    Museumjaarkaart.
•    Kosten van een identiteitskaart of paspoort, inclusief pasfoto.
•    Luiers of babyuitzet.
•    Schoolkosten of schoolkamp.
•    Cadeautjes voor verjaardagen eigen kind en vrienden.
•    Een fiets, computer of laptop.

Hoogte vergoedingen

De werkelijke kosten worden vergoed. Bewaar uw aankoopbonnen daarom goed. Aan de vergoeding zit een maximum:

Vergoeding per jaar (dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni). Leeftijd op aanvraagdatum:
0 t/m 3 jaar       € 150 per kind
4 t/m 11 jaar     € 275 per kind
12 t/m 17 jaar  € 575 per kind

Overige  voorzieningen voor kinderen

Fiets
Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar éénmaal per 4 jaar een vergoeding van maximaal € 200 voor een fiets.

Zwemlessen zwemdiploma A
Gratis zwemcursus voor kinderen uit groep 3.
Gratis zwemcursus voor kinderen in groep 6, 7 en 8 bij zwembad Optisport De Lieberg via de zwemvangnetregeling.

Sport en cultuur
Na aanmelding door een tussenpersoon van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan uw kind meedoen aan activiteiten zoals sport, muziek of theater. U krijgt een vergoeding voor het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Let op! Vergoeding van kosten is afhankelijk van het beschikbare budget.

Voorwaarden

Het Kindpakket is voor ouders met een laag inkomen. Een laag inkomen is een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Het maakt niet uit of dit inkomen is uit werk, een uitkering, alimentatie of eigen bedrijf. Wij kijken altijd naar de bijstandsnorm die voor u geldt. Daarbij houden wij rekening met het bedrag dat u kwijt bent aan het aflossen van schulden door schuldsanering of loonbeslag. Wij kijken ook naar uw vermogen. Daarnaast is de aanvrager 16 jaar of ouder en heeft één of meer minderjarige kinderen voor wie hij/zij moet zorgen. Of de aanvrager voedt één of meer minderjarige kinderen wel samen op, met de partner, maar woont daar niet samen mee.

Bekijk hier de Inkomens- en Vermogensgrenzen (pdf, 201 kB).

Aanvragen

In verband met de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk om langs te komen op het Sociaal Plein. U kunt uw aanvraag doen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Deze kunt u, zonder postzegel, ondertekend terugsturen naar:

Gemeente Hilversum
Antwoordnummer 1199
1200 VB Hilversum

Heeft u een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw consulent.

Meesturen

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs!).
  • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
  • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden.
  • Kopie van afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen.

Bekijk ook het aanbod van onze maatschappelijke partners.