Regeling Kindpakket

Het Kindpakket 2020 is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met het Kindpakket wil de gemeente Hilversum ervoor zorgen dat alle kinderen kansrijk kunnen opgroeien.

Het Kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen of een uitkering. Met het Kindpakket wil de gemeente Hilversum ervoor zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen. U kunt een vergoeding aanvragen uit het Kindpakket voor de volgende kosten:

 • Meedoen aan sportieve, recreatieve, culturele of educatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan:
  • het kopen van een Museumjaarkaart;
  • het meedoen aan theaterles, schilderen of muziekles;
  • de kosten voor schoolkamp of andere schoolkosten of het volgen van een cursus;
  • de contributie van een sportclub.
 • Reiskosten
  • NS-abonnement Dal Voordeel of ov-abonnement of ov-tegoed voor een persoonlijke ov-chipkaart;
  • Een fiets
   Kijk eerst of u in aanmerking komt voor een fietsvergoeding. Dit kunt u bekijken onder het kopje ‘Andere voorzieningen voor kinderen’.
 • Identiteitsbewijs
  • Kosten van een identiteitskaart of paspoort, inclusief pasfoto.
 • Babyspullen
  • Luiers of babyuitzet.
 • Cadeautjes
  • Verjaardagen (eigen kind of vrienden), feestdagen.
 • Computer of laptop.

Hoogte vergoedingen

We vergoeden de kosten die u heeft betaald. Bewaar uw aankoopbonnen daarom goed. Aan de vergoeding zit een maximum:

Vergoeding per jaar (dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni). Leeftijd op datum aanvraag:
0 t/m 3 jaar       € 150 per kind
4 t/m 11 jaar     € 275 per kind
12 t/m 17 jaar  € 575 per kind

Overige  voorzieningen voor kinderen

Naast het Kindpakket zijn er nog andere aanvullende regelingen voor kinderen voor specifieke producten.

Zwemlessen zwemdiploma A
Gratis meedoen aan een zwemcursus voor het A-diploma. De zwemlessen zijn bij zwembad Optisport De Lieberg.

 • Voor kinderen uit groep 3: na aanmelding door een tussenpersoon van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
 • Voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8: via de zwemvangnetregeling.

Fiets
Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar éénmaal per 4 jaar een vergoeding van maximaal € 200,- voor een fiets.

Jeugdfonds Sport en cultuur

Na aanmelding door een tussenpersoon van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan uw kind meedoen aan activiteiten zoals sport, muziek of theater. U krijgt een vergoeding voor het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Let op! Vergoeding van kosten is afhankelijk van het beschikbare budget.

Voorwaarden

 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Het maakt niet uit of dit inkomen is uit werk, een uitkering, alimentatie of eigen bedrijf. Daarbij houden wij rekening met het bedrag dat u kwijt bent aan het aflossen van schulden door schuldsanering of loonbeslag.
 • U heeft niet meer vermogen dan de vermogensgrens volgens de Inkomens- en Vermogensgrenzen (pdf, 201 kB).
 • U bent 16 jaar of ouder en heeft één of meer minderjarige kinderen heeft om voor te zorgen. Of u voedt één of meer minderjarige kinderen samen met uw partner, maar woont daar niet mee samen.

Aanvragen

In verband met de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk om langs te komen op het Sociaal Plein. U kunt uw aanvraag doen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Deze kunt u, zonder postzegel, ondertekend terugsturen naar:

Gemeente Hilversum
Antwoordnummer 1199
1200 VB Hilversum

Heeft u een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw consulent.

Meesturen

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs!).
 • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
 • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden. Zit u in een minnelijk of wettelijk schuldentraject? Stuur dan ook de berekening van het vrij te laten bedrag.
 • Kopie van afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen.

Bekijk ook het aanbod van onze maatschappelijke partners.