Corona

Openingstijden

 • Sociaal Plein: gesloten, wel telefonisch bereikbaar via 14 035.
 • Raadhuis: gesloten
 • Stadskantoor: beperkte dienstverlening
 • Schulddienstverlening: minimale personele bezetting

Er kunnen hierdoor langere wachttijden zijn. Wij vragen uw begrip.

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Regeling Verduurzaming Huishoudens 2020

De Regeling Verduurzaming Huishoudens ondersteunt inwoners bij het kopen van duurzame (energiebesparende) gebruiksgoederen. Energiebesparende maatregelen kunnen u helpen de vaste lasten te verlagen.

Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen Vervangen duurzame gebruiksgoederen

Moet u huishoudelijke apparaten vervangen? Als u aan de voorwaarden voldoet, is het mogelijk dat u hiervoor een vergoeding ontvangt.

Voorwaarden

 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt
 • Een vermogensgrens
 • Het gebruiksgoed is dringend aan vervanging toe
 • De regeling geldt alleen voor de volgende gebruiksgoederen met minimaal een energielabel A++, met een maximum van € 500 per gebruiksgoed:  wasmachine, koelkast of koelvriescombinatie, oven, fornuis of kookplaat
 • U heeft in de voorgaande 10 jaar geen bijdrage gekregen voor het vervangen van het gebruiksgoed

Let op! Overgangsrecht Regeling Duurzaam

Per 1 januari 2020 vervalt de Regeling Duurzaam en geldt de Regeling Verduurzaming Huishoudens. Heeft u een budget toegewezen gekregen voor 1 januari 2020? U kunt dit budget nog tot 1 april gebruiken, daarna komt het opgebouwde budget te vervallen. Als u in deze overgangsperiode gebruikmaakt van uw opgebouwde budget, dan komt u niet in aanmerking voor de Regeling Verduurzaming Huishoudens. Ook kijken we of u al niet eerder een vergoeding heeft gekregen voor het gebruiksgoed binnen de economische levensduur.

Bekijk hier de Inkomens- en Vermogensgrenzen (pdf, 201 kB)

Aanvragen

Knop contact Sociaal PleinHeeft u een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw consulent. Ontvangt u geen uitkering? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Plein.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs!).
 • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
 • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden.
 • Afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen.