Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Regeling Duurzaam

Individuele inkomenstoeslag | Vervangen huishoudelijke spullen

Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen De regeling Duurzaam bestaat uit twee onderdelen: individuele inkomenstoeslag en vervanging van duurzame gebruiksgoederen (huishoudelijke spullen).

Individuele inkomenstoeslag

U kunt 1 keer per jaar een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder en nog niet met pensioen; en
 • U bent geen scholier of student en uw partner is dat ook niet
 • U heeft 3 jaar of langer:
  A) een inkomen op bijstandsniveau (110% van het sociaal minimum dat op u van toepassing is), of
  B) een laag besteedbaar inkomen, doordat u in een schuldsaneringstraject (WSNP) zit; en
 • U heeft niet te veel eigen geld; en
 • In de afgelopen 3 jaar is geen maatregel aan u opgelegd omdat u niet aan uw arbeidsverplichtingen hebt voldaan.

Per 1 januari 2017 zijn de voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag versoepeld. Het maakt niet meer uit of u inkomen heeft uit werk, een uitkering, alimentatie of eigen bedrijf. De hoogte van uw inkomen is van belang.

Bekijk hier de Inkomens- en Vermogensgrenzen (pdf, 221 kB)

Bedragen 2019 individuele inkomenstoeslag:

 • Gehuwden € 629
 • Alleenstaande ouder € 524
 • Alleenstaande € 420

Vervangen 'grote' huishoudelijke spullen

Voor de reparatie of vervanging van huishoudelijke spullen kunt u een startbudget aanvragen. Hierbij kunt u denken aan een wasmachine of koelkast, maar ook aan een bankstel of fiets. Zolang u aan de voorwaarden voldoet, heeft u jaarlijks recht op een vervolgbudget. Ook als u dat jaar geen kosten heeft. U bent dan aan het sparen voor latere vervanging of reparatie van uw huishoudelijke spullen. Het gaat om de volgende bedragen:

Huishouden met kinderen

 • Startbudget: € 700
 • Vervolgbudget: € 350

Huishouden zonder kinderen

 • Startbudget: € 500
 • Vervolgbudget: € 200

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder; en
 • U heeft 3 jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau (110% van het sociaal minimum dat op u van toepassing is); of
 • U zit in een schuldsaneringstraject (WSNP); en
 • U heeft niet te veel eigen geld.

Let op! Wilt u een bijdrage aanvragen voor reparatie of vervanging van uw huishoudelijke apparaten? Doe dan eerst de aanvraag.

Bekijk hier de Inkomens- en Vermogensgrenzen (pdf, 201 kB)

Aanvragen

Knop contact Sociaal PleinHeeft u een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw consulent. Ontvangt u geen uitkering? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Plein.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs!).
 • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
 • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden.
 • Afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen.

En voor de individuele inkomenstoeslag:

 • Gegevens waarop uw belastbaar- of verzamelinkomen over de laatste 3 kalenderjaren staan vermeld. Bijvoorbeeld uw jaaropgaven, IB-60 verklaringen van de Belastingdienst of de definitieve beschikking Inkomstenbelasting of Zorgtoeslag. Wanneer u deze gegevens al bij een eerdere aanvraag heeft ingeleverd, is het laatste jaar voldoende.

En voor vervanging duurzame goederen:

 • Rekening of prijsopgave van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aan wilt vragen.
 • Gegevens waarop uw belastbaar- of verzamelinkomen over de laatste 5 kalenderjaren staan vermeld. Bijvoorbeeld uw jaaropgaven, IB-60 verklaringen van de Belastingdienst of de definitieve beschikking Inkomstenbelasting of Zorgtoeslag. Wanneer u deze gegevens al bij een eerdere aanvraag heeft ingeleverd, is het laatste jaar voldoende.