Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Indivuduele Inkomenstoeslag

Individuele Inkomenstoeslag

Woont u in Hilversum? Bent u 21 jaar of ouder en heeft u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? En heeft u drie jaar of langer een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag.

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder en u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt
  • U heeft 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag geen individuele inkomenstoeslag ontvangen
  • Er is geen zicht op inkomensverbetering
  • Een vermogensgrens
  • U heeft gedurende de referentieperiode geen maatregelen opgelegd gekregen op grond van de PW, IOAW of IOAZ wegens het niet of in onvoldoende mate voldoen aan de arbeidsverplichting
  • U volgt geen opleiding als bedoeld in de WTOS dan wel een opleiding of studie als bedoeld in de WSF2000

U kunt de toeslag één keer per twaalf maanden aanvragen. Wilt u weten hoe hoog de inkomenstoeslag is?
Bekijk de inkomensgrenzen/bijstandsnormen of vraag dit na bij uw contactpersoon van het Sociaal Plein.