Individuele studietoeslag

Wilt u gebruik maken van een financiële bijdrage? Dan moet u voldoen aan enkele voorwaarden.

De individuele studietoeslag is voor jongeren ouder dan 18 jaar. Volgt u een opleiding en bent u door omstandigheden niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Voorwaarden

  • U heeft recht op studiefinanciering volgens de Wet Studiefinanciering  (WSF2000) of recht op een tegemoetkoming volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft een beperking (fysiek, verstandelijk en/of psychisch) en bent daardoor niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Maar u kunt wel werken.
  • U heeft niet meer vermogen dan de  vermogensgrens volgens hilversum.nl/bijstandsnormen.
  • Inwoners met een Wajong-uitkering kunnen deze gemeentelijke toeslag niet aanvragen.

 Inwoners met een Wajong-uitkering kunnen deze gemeentelijke toeslag niet aanvragen.

Aanvragen

Contact Sociaal Plein

In verband met de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk om langs te komen op het Sociaal Plein. U kunt uw aanvraag doen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Deze kunt u, zonder postzegel, ondertekend terugsturen naar:

Gemeente Hilversum
Antwoordnummer 1199
1200 VB Hilversum

Meesturen

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs!).
  • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
  • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden. Zit u in een minnelijk of wettelijk schuldentraject? Stuur dan ook de berekening van het vrij te laten bedrag.
  • Kopie van afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen.
  • Uw medische gegevens waaruit blijkt dat u gedeeltelijk in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen. Dit kan bijvoorbeeld een verklaring opname doelgroepregister UWV of een bewijsstuk zijn dat u een leerling bent of bent geweest van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of praktijkonderwijs(PRO). Heeft u deze gegevens niet? Dan wordt een arts ingeschakeld voor een medische keuring.