Individuele studietoeslag

Wilt u gebruik maken van een financiële bijdrage? Dan moet u voldoen aan enkele voorwaarden.

De individuele studietoeslag is voor jongeren ouder dan 18 jaar. Volgt u een opleiding en bent u door omstandigheden niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Voorwaarden


•    U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering  (WSF2000) of recht op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
•    U heeft een beperking (fysiek, verstandelijk en/of psychisch) en bent daardoor niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Maar u kunt wel werken.
•    Een vermogensgrens
    
Inwoners met een Wajong-uitkering kunnen deze gemeentelijke toeslag niet aanvragen.

Aanvragen

Contact Sociaal Plein

In verband met de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk om langs te komen op het Sociaal Plein. U kunt uw aanvraag doen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Deze kunt u, zonder postzegel, ondertekend terugsturen naar:

Gemeente Hilversum
Antwoordnummer 1199
1200 VB Hilversum

Meesturen

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs!).
  • Rekening of prijsopgave van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aan wilt vragen.
  • Bij medische kosten: vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar, waar op staat waarom de kosten niet of niet helemaal worden vergoed.
  • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
  • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden.
  • Kopie van afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen.