Corona

Openingstijden

  • Sociaal Plein: gesloten, wel telefonisch bereikbaar via 14 035.
  • Raadhuis: gesloten
  • Stadskantoor: beperkte dienstverlening
  • Schulddienstverlening: minimale personele bezetting

Er kunnen hierdoor langere wachttijden zijn. Wij vragen uw begrip.

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Individuele studietoeslag

Financiële bijdrage | Voorwaarden

Contact met Sociaal Plein

De individuele studietoeslag is voor jongeren ouder dan 18 jaar. Volgt u een opleiding en bent u door omstandigheden niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Voorwaarden


•    U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering  (WSF2000) of recht op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
•    U heeft een beperking (fysiek, verstandelijk en/of psychisch) en bent daardoor niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Maar u kunt wel werken.
•    Een vermogensgrens
    
Inwoners met een Wajong-uitkering kunnen deze gemeentelijke toeslag niet aanvragen.

Aanvragen

Heeft u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004? Bel dan uw consulent voor een aanvraagformulier. Op dit formulier staat welke gegevens u moet aanleveren. Wat al bekend is, hoeft u niet nog een keer aan te leveren.

Heeft u geen uitkering? Dan kunt u zonder afspraak terecht op het inloopspreekuur van het Sociaal Plein. Bent u getrouwd of heeft u een partner dan moet u samen naar het spreekuur komen.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs!).
  • Rekening of prijsopgave van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aan wilt vragen.
  • Bij medische kosten: vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar, waar op staat waarom de kosten niet of niet helemaal worden vergoed.
  • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
  • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden.
  • Afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen.