Extra energietoeslag voor lage inkomens

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan voor u daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen.

Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. Hilversummers met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum kunnen vanaf 16 mei 2022 een bedrag van € 800,- aanvragen om hen te helpen bij het betalen van de energierekening.

Voorwaarden aanvragen energietoeslag

U heeft recht op de toeslag als u:

 • 21 jaar of ouder bent; en
 • in gemeente Hilversum staat ingeschreven; en
 • Een (gezamelijk) besteedbaar inkomen heeft dat niet meer is dan 120% van het wettelijk sociaal minimumloon; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een energiecontract heeft dat op uw naam staat. Of u heeft een huurovereenkomst waar staat dat u kosten maakt voor energie

Heeft u een schuldregeling op basis van de WSNP of MSNP? Dan voldoet u automatisch aan de inkomensgrens en kunt u in aanmerking komen voor de energietoeslag.

U heeft geen recht op de toeslag als u:

 • jonger bent dan 21 jaar;
 • jonger bent dan 27 jaar en studiefinanciering ontvangt;
 • geen vast woonadres heeft;
 • in een zorginstelling woont;
 • de energietoeslag dit jaar al (van een andere gemeente) ontvangen heeft.

Heeft u op 31 maart 2022 een uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ? Dan heeft u uiterlijk op 15 mei 2022 een energietoeslag van € 800,- ontvangen op het bij ons bekende rekeningnummer ontvangen. Het is dan niet mogelijk op de energietoeslag nog een keer aan te vragen.

Vraag de energietoeslag aan

Energietoeslag aanvragen

Heeft u een partner? Dan moet uw partner eerst het machtigingsformulier invullen. Het nummer dat u aan het einde krijgt heeft u nodig bij het aanvragen van uw energietoeslag, bewaar deze dus goed.

Machtigingsformulier invullen

Lukt het niet om de toeslag digitaal aan te vragen? Haal dan het aanvraagformulier op bij de receptie van het Sociaal Plein aan de Wilhelminastraat 1-19. Wij zijn elke werkdag open tussen 08.30 en 17.00.

Wanneer wij uw aanvraag compleet hebben ontvangen, duurt het maximaal 8 weken om uw aanvraag te beoordelen.

Inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum

Hiermee bedoelen wij een netto (gezamenlijk) maandinkomen inclusief vakantiegeld dat niet meer is dan:

 • € 1.310 voor alleenstaande (ouder) vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd;
 • € 1.455 voor alleenstaande vanaf AOW-leeftijd;
 • € 1.871 voor gehuwden/samenwonenden vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd;
 • € 1.971 voor gehuwden/samenwonenden vanaf AOW-leeftijd.

Kunt u niet meer rondkomen of dreigt u in de schulden te raken?

Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen helpen. Neem daarvoor contact op met een medewerker van het Sociaal Plein.