Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bijzondere bijstand

Voorwaarden | Aanvragen

Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen Is er iets bijzonder aan de hand waardoor u sommige kosten niet kunt betalen? En deze kosten worden niet vergoed door bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Ook als u geen bijstandsuitkering krijgt.

Bijvoorbeeld voor

 • eigen bijdrage rechtsbijstand
 • beschermingsbewindvoering
 • kinderopvang
 • urgentieverklaring
 • gehandicaptenparkeerkaart

Voorwaarden

 • Bijzondere situatie: het zijn kosten die u normaal niet maakt, maar die u in deze situatie wel moet maken.
 • Noodzakelijk: de kosten zijn nodig. Soms moet een arts of een andere deskundige die noodzaak vaststellen.
 • Geen andere mogelijkheid: u heeft eerst alle andere mogelijkheden geprobeerd om de kosten vergoed te krijgen. Bijvoorbeeld door uw zorgverzekering.
 • Geen spaargeld: u heeft niet kunnen sparen om de kosten te kunnen betalen of u kunt de kosten niet in termijnen betalen.
 • Nederland: de kosten zijn in Nederland gemaakt.
 • Eerst aanvragen: u moet de bijzondere bijstand eerst aanvragen voordat u de kosten maakt.

Vraag naar alle voorwaarden bij (uw contactpersoon van) het Sociaal Plein.

Aanvragen

Knop contact Sociaal PleinHeeft u een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw consulent. Ontvangt u geen uitkering? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Plein.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs!).
 • Rekening of prijsopgave van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aan wilt vragen.
 • Bij medische kosten: vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar, waar op staat waarom de kosten niet of niet helemaal worden vergoed.
 • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
 • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden.
 • Afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen.