Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bijdrage kinderopvang bij scholing of re-integratie

Voorwaarden | Aanvragen

Volgt u een opleiding of een re-integratietraject? En heeft u om die reden kinderopvang nodig voor uw kind? Dan kunt u bij de gemeente een bijdrage voor de kosten van de kinderopvang aanvragen.Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen

Voorwaarden

 • U heeft een uitkering van de gemeente of ANW én u doet verplicht mee aan begeleiding naar werk, of
 • U heeft een uitkering van de gemeente en u werkt parttime, of
 • U bent tienermoeder, jonger dan 18 jaar en gaat naar school, of
 • U bent scholier of student als bedoeld in de Wtos / WSF 2000, of
 • U heeft een uitkering vanuit de Participatiewet en moet als verplichte inburgeraar een inburgeringscursus volgen.
 • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm (pdf, 201 kB).
 • U ontvangt kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Deze is lager dan de werkelijke kosten die u voor de opvang moet betalen.

Knop contact Sociaal PleinAanvragen

Heeft u een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw consulent. Ontvangt u geen uitkering? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Plein.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs!).
 • Rekening of prijsopgave van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aan wilt vragen.
 • Bij medische kosten: vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar, waar op staat waarom de kosten niet of niet helemaal worden vergoed.
 • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
 • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden.
 • Afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen.

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (pdf, 471 kB)