Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bijdrage kinderopvang bij Sociaal Medische Indicatie

Voorwaarden | Aanvragen

Heeft u kinderopvang nodig vanwege een beperking, ziekte of u bent nog aan het herstellen? Dan heeft u misschien recht op tegemoetkoming voor de kosten hiervan.Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen

Voorwaarden

  • U hebt kinderopvang nodig, omdat u, uw partner en/of uw kind een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking heeft, of
  • de kinderopvang is noodzakelijk in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van het kind.

Er hoeft geen sprake te zijn van een blijvende situatie. Voor de Sociaal Medische Indicatie vragen wij advies bij Jeugd en Gezin – Regio Gooi en Vechtstreek.

Hoogte vergoeding

Bij een gezinsinkomen tot 110 % van de voor u geldende bijstandsnorm (pdf, 201 kB) worden de kosten volledig vergoed. Daarboven geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Aanvragen

Knop contact Sociaal Plein

Heeft u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004? Bel dan uw consulent voor een aanvraagformulier. Op dit formulier staat welke gegevens u moet aanleveren. Wat al bekend is, hoeft u niet nog een keer aan te leveren.

Heeft u geen uitkering? Dan kunt u zonder afspraak terecht op het inloopspreekuur van het Sociaal Plein. Bent u getrouwd of heeft u een partner dan moet u samen naar het spreekuur komen.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs!).
  • Rekening of prijsopgave van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aan wilt vragen.
  • Bij medische kosten: vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar, waar op staat waarom de kosten niet of niet helemaal worden vergoed.
  • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
  • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden.
  • Afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen.