Bijdrage kinderopvang bij Sociaal Medische Indicatie

Heeft u kinderopvang nodig door een beperking, ziekte of u bent nog aan het herstellen? Dan heeft u misschien recht op tegemoetkoming voor de kosten hiervan.

Voorwaarden

  • U hebt kinderopvang nodig, omdat u, uw partner en/of uw kind een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking heeft.
  • De kinderopvang is noodzakelijk in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind.
  • U heeft geen recht op Kinderopvangtoeslag van de Rijksoverheid. Controleer dit op toeslagen.nl .

Er hoeft geen sprake te zijn van een blijvende situatie.

Hoogte vergoeding

Bij een gezinsinkomen tot 110 % van de voor u geldende bijstandsnorm (pdf, 201 kB) worden de kosten volledig vergoed. Daarboven geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Hierbij
wordt de berekening van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen gehanteerd.

Aanvragen

Om een bijdrage van de gemeente Hilversum te krijgen heeft u een verklaring nodig waarin staat dat u kinderopvang nodig heeft. Deze verklaring kunt u vragen aan uw Jeugdarts of Jeugdverpleegkundige van het Consultatiebureau. U kunt de verklaring ook krijgen  van de Jeugdconsulent van het Sociaal Plein.
De eerste stap is een gesprek op het Consultatiebureau of met het Sociaal Plein. U mag zelf kiezen of u een gesprek aangaat met het Consultatiebureau of het Sociaal Plein. Het is het handigst als u daarheen gaat waar ze u en uw kind al kennen. Maak een afspraak bij het consultatiebureau via Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek . Wilt u liever contact met een jeugdconsulent van het Sociaal Plein?  Bel (035) 629 27 00 voor het maken van een afspraak. Tijdens dit gesprek bespreekt u waarom u kinderopvang nodig heeft en kijkt u samen met de arts, verpleegkundige of consulent voor hoeveel uur per week u opvang nodig heeft. Als u een verklaring sociaal medische indicatie krijgt, krijgt u daar ook de andere formulieren die nodig zijn om een aanvraag in te dienen. Daarnaast verzamelt u zelf de benodigde bewijsstukken.

Een complete aanvraag bestaat uit:

  • Het ingevulde aanvraagformulier “Bijdrage in de kosten van kinderopvang op grond van sociaal – medische indicatie”. U krijgt deze mee bij het gesprek en kunt hem zelf invullen.
  • Een getekende verklaring sociaal medische indicatie van Jeugd en Gezin (consultatiebureau) of uw Jeugdconsulent van het Sociaal Plein. U krijgt deze mee bij het gesprek.
  • Inkomensgegevens van u en uw partner, hiermee berekenen wij de hoogte van de bijdrage die u kunt krijgen. Let op: U hoeft geen inkomensgegevens mee te sturen als u een bijstandsuitkering van de gemeente krijgt. Loonstrookjes en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden. Afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden.
  • Een kopie van het legitimatiebewijs van u en uw partner: Paspoort, Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument. Let op: Geen rijbewijs.
  • Een offerte of contract van de kinderopvang waaruit blijkt hoeveel uur per week uw kind wordt opgevangen en wat de kosten daarvoor zijn. U kunt deze opvragen bij de kinderopvang van uw keuze (kinderopvang, buitenschoolse opvang of gastouder.