Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bijdrage chronisch zieken en gehandicapten

Financiële hulp

Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen Bent u chronisch ziek of gehandicapt? En heeft u hierdoor extra kosten, zoals bijvoorbeeld extra beddengoed, was- en energiekosten of schoenen? Met de regeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten kunnen wij u hier financieel misschien mee helpen.

Voorwaarden

Het Sociaal Plein betaalt de meerkosten als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. De kosten zijn ontstaan door de chronische ziekte en of handicap.
 2. De kosten zijn noodzakelijk. Soms moet een arts of een andere deskundige die noodzaak vaststellen.
 3. U heeft eerst alle andere mogelijkheden geprobeerd om de kosten vergoed te krijgen, bijvoorbeeld door uw zorgverzekering. Soms heeft u een afwijzing nodig van een andere regeling of van de zorgverzekeraar.
 4. De kosten zijn in Nederland gemaakt.
 5. Uw inkomen is niet hoger is dan 130% van het sociaal minimum (zie bijstandsnormen, pdf 201 kB)
  OF
 6. Uw inkomen is hoger dan 130% van het sociaal minimum, maar u kunt toch moeilijk rondkomen. Bijvoorbeeld omdat:  
  - u door de extra kosten toch onder het sociaal minimum leeft
  - u in een schuldsaneringstraject zit
  - er beslag is gelegd op uw loon

De berekening hiervan is maatwerk. Voeg daarom altijd bewijsstukken toe van uw schulden en uw inkomsten (loon, uitkering, heffingskorting, alimentatie, enzovoorts).

Aanvraag doen?

Vraag naar alle voorwaarden bij (uw contactpersoon van) het Sociaal Plein. Kom langs tijdens het inloopspreekuur of bel (035) 629 27 00 voor een afspraak. U krijgt dan een gesprek met een onafhankelijk medisch adviseur. In uw belang brengt deze adviseur alle kosten in beeld. Het Sociaal Plein beoordeelt het advies, berekent de extra kosten en betaalt deze vervolgens aan u uit.