Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Financiële hulp

Heeft u kosten die een gevolg zijn van een chronische aandoening of handicap, en die niet gedekt worden door de zorgverzekering,  zoals bijvoorbeeld extra reiskosten naar de huisarts of het ziekenhuis, bijbetaling van medicijnen, lidmaatschap van een patiëntenvereniging en de betaling van het verplicht eigen risico. Vraag dan de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aan. De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is bedoeld om deze kosten (gedeeltelijk) te compenseren.

Hoe hoog is de vergoeding?

De vergoeding is maximaal € 500,- per persoon per jaar. De extra gemaakte kosten, worden vergoed.

Voorwaarden

Het Sociaal Plein betaalt de extra kosten als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft een chronische ziekte of handicap (zie meer onder het  kopje Doelgroep).
 • Door uw chronische ziekte of handicap maakt u extra zorgkosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar (zowel basis als aanvullende verzekering, hiervoor houden we polisvoorwaarden van de basis en AV-Standaard van de gemeentelijke minimaverzekering van DSW aan).
 • De kosten zijn nodig. Soms moet een arts of een andere deskundige  die noodzaak vaststellen.
 • U heeft eerst alle andere mogelijkheden geprobeerd om de kosten vergoed te krijgen, bijvoorbeeld door uw zorgverzekering.
 • De kosten zijn in Nederland gemaakt.
 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt.
 • U heeft niet meer vermogen dan de vermogensgrens volgens hilversum.nl/bijstandsnormen.

Doelgroep

U komt in aanmerking voor de regeling als u:

 • een uitkering krijgt voor arbeidsongeschiktheid (WIA/Wajong/WAZ/ WAO);
 • een indicatie heeft voor een persoonsgebonden budget op grond van de Zorgverzekeringswet;
 • een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg;
 • tweemaal kinderbijslag ontvangt van de SVB voor thuiswonende gehandicapte kinderen;
 • in voorgaande jaren gebruikgemaakt heeft van de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten van de gemeente Hilversum;
 • niet tot één van de bovenstaande groepen behoort, maar wel een chronische ziekte heeft. Een brief van uw huisarts of medisch specialist is ook mogelijk als bewijsstuk. Een medische keuring kan deel uit maken van de aanvraagprocedure. U krijgt dan een gesprek met een onafhankelijk medisch adviseur.

Aanvragen

In verband met de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk om langs te komen op het Sociaal Plein. U kunt uw aanvraag doen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Deze kunt u, zonder postzegel, ondertekend terugsturen naar:

Gemeente Hilversum
Antwoordnummer 1199
1200 VB Hilversum