Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Financiële hulp

Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen

Bent u chronisch ziek of gehandicapt? En heeft u hierdoor extra kosten, zoals bijvoorbeeld extra kleding, beddengoed, was- en energiekosten, schoenen of extra maaltijden of dieetkosten? Of heeft u uw eigen risico de afgelopen 3 jaar volledig verbruikt? Meld u dan aan voor de regeling ‘Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’.

Voorwaarden

Het Sociaal Plein betaalt de extra kosten als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De extra kosten zijn aan te tonen door de  chronische ziekte of handicap
 • De kosten zijn nodig. Soms moet een arts of een andere deskundige die noodzaak vaststellen
 • U heeft eerst alle andere mogelijkheden geprobeerd om de kosten vergoed te krijgen, bijvoorbeeld door uw zorgverzekering
 • De kosten zijn in Nederland gemaakt
 • Een vermogensgrens
 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt
 • Als u niet tot een van de onderstaande groepen behoort, dan kan een medische keuring deeluitmaken van de aanvraagprocedure. U krijgt dan een gesprek met een onafhankelijk medisch adviseur. In uw belang brengt deze adviseur alle kosten in beeld en maakt een advies. Het Sociaal Plein beoordeelt het advies, berekent de extra kosten en betaalt deze vervolgens aan u uit.
  • U ontvangt een uitkering voor arbeidsongeschiktheid (WIA/Wajong/WAZ/WAO)
  • U heeft een indicatiestelling voor een persoonsgebonden budget op grond van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg
  • U ontvangt tweemaal kinderbijslag van de SVB voor thuiswonende gehandicapte kinderen
 • U heeft zich aanvullend  verzekerd voor ziektenkosten

Het Sociaal Plein betaalt de extra kosten tot een maximum van € 500 per kalenderjaar per huishouden

€ 10 per maand voor de extra kosten van kledingslijtage
€ 10 per maand voor de extra kosten voor wassen
€ 10 per maand voor de extra kosten van energie
€ 10 per maand voor de extra kosten van maaltijdbezorging
€ 30 per maand voor compensatie eigen risico

Bij vergoeding van het eigen risico geldt bovendien dat u de voorgaande drie jaren het eigen risico volledig verbuikt heeft. De berekening van uw besteedbaar inkomen is maatwerk. Voeg daarom altijd bewijsstukken toe van uw schulden en uw inkomsten (loon, uitkering, heffingskorting, alimentatie, enzovoorts).

Aanvragen

In verband met de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk om langs te komen op het Sociaal Plein. U kunt uw aanvraag doen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Deze kunt u, zonder postzegel, ondertekend terugsturen naar:

Gemeente Hilversum
Antwoordnummer 1199
1200 VB Hilversum