Minimaregelingen

Woont u in Hilversum en heeft u een laag inkomen of ervaart u financiële stress? Dan is het goed om te weten dat er regelingen zijn om u te ondersteunen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld schulden voorkomen of uw kinderen laten sporten.

Folder minimaregeling downloaden

Extra energietoeslag voor lage inkomens

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan voor u daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag.

Bekijk hier de bijstandsnormen en inkomensgrenzen

Kindpakket 2021

Het Kindpakket 2021 is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met het Kindpakket wil de gemeente ervoor zorgen dat alle kinderen kansrijk kunnen opgroeien.

U kunt een vergoeding aanvragen uit het Kindpakket voor de volgende kosten:
•    Meedoen aan culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten.
•    Lidmaatschap van de bibliotheek of sportschool
•    NS-abonnement Dal Voordeel of ov-abonnement of ov-tegoed voor persoonlijke OV-chipkaart
•    Museumjaarkaart
•    Kosten van een identiteitskaart of paspoort, inclusief pasfoto
•    Luiers of babyuitzet
•    Schoolkosten of schoolkamp
•    Cadeautjes voor verjaardagen eigen kind en vrienden
•    Een fiets, computer of laptop

Activeringsregeling

De Activeringsregeling ondersteunt inwoners van 18 jaar of ouder, zodat zij kunnen meedoen  aan maatschappelijke, sportieve en culturele activiteiten. Zo kunt u een vergoeding aanvragen voor bijvoorbeeld deelname aan een sportles. De vergoeding is maximaal € 140 per volwassene per jaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Sport, cultuur en aanvullend aanbod

Ook maatschappelijke partners hebben gratis of goedkope voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen.

Regeling Verduurzaming Huishoudens

De Regeling Verduurzaming Huishoudens ondersteunt inwoners bij het kopen van duurzame (energiebesparende) gebruiksgoederen. Energiebesparende maatregelen kunnen u helpen de vaste lasten te verlagen.

Bijzondere bijstand

Kunt u bepaalde kosten niet betalen door een bijzondere situatie? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Individuele Inkomenstoeslag

Woont u in Hilversum? Bent u 21 jaar of ouder en heeft u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? En heeft u drie jaar of langer een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag.

Woonkostentoeslag

De woonkostentoeslag is geld van de gemeente om een deel van de huur of hypotheek te betalen. Het is een tijdelijke regeling als uw inkomen plotseling daalt waardoor u uw huis niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld bij een ziekte, scheiding of werkloosheid.

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een inkomen tot 130% van het sociaal minimum? Dan kunt u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van DSW. U kunt zelf bepalen welk pakket goed aansluit bij uw wensen.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Bent u chronisch ziek of gehandicapt? En heeft u hierdoor extra kosten, zoals bijvoorbeeld extra kleding, beddengoed, was- en energiekosten, schoenen of extra maaltijden of dieetkosten?  Meld u dan aan voor de regeling ‘Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is voor jongeren ouder dan 18 jaar. Volgt u een opleiding en bent u door omstandigheden niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Extra tegemoetkoming kinderopvang

Zijn de kosten voor uw kinderopvang hoger dan de toeslag die u van de Belastingdienst ontvangt? In een aantal situaties kan de gemeente Hilversum een extra tegemoetkoming kinderopvang toekennen. Dat kan zijn een bijdrage kinderopvang bij scholing of re-integratie of een bijdrage kinderopvang bij Sociaal Medische Indicatie.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen? En leidt de betaling van gemeentelijke belastingen tot problemen? Mogelijk hoeft u een van de onderstaande belastingen niet meer te betalen:

•    De Watersysteemheffing ingezetenen (Waternet)
•    De Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing (Waternet)
•    Hondenbelasting (voor maximaal één hond)
•    Afvalstoffenheffing
•    Rioolheffing

Regelingen van de Belastingdienst

De Belastingdienst kent ook verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Hieronder volgen enkele voorbeelden. U kunt bij het Sociaal Plein terecht voor informatie en advies over deze regelingen.

Wilt u een aanvraagformulier of meer informatie? Kijk dan op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl of bel met telefoonnummer 0800-0543 (gratis).

Schuldhulpverlening

Alle Hilversummers ouder dan 18 jaar kunnen gebruikmaken van de schulddienstverlening. U kunt privé financiële problemen hebben, maar ook als zelfstandig ondernemer zonder personeel, vennoot van een VOF of als ondernemer met een BV die bijvoorbeeld privé heeft meegetekend voor een lening. Ook als student bent of als u gebruik maakt van de maatschappelijke opvang.

Rekenhulp

Via 'Bereken uw recht' kunt u gemakkelijk online uitrekenen op welke financiële hulp u recht heeft.

Gratis advies bij uw hulpvraag

Zoekt u iemand die met u meedenkt en onafhankelijk advies geeft? Dan kunt u terecht bij MEE. Hulp van MEE kost niets. Kijk hier voor meer informatie.