Verblijf in het buitenland

Mijn inkomen wijzigen

Gaat u naar het buitenland? Bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek. Dan moet u dit doorgeven.

Toestemming is nodig

Vraag altijd vooraf toestemming als u naar het buitenland gaat. Dit doet u minimaal 4 weken van tevoren. Als u vooraf geen toestemming vraagt, loopt u het risico dat uw uitkering wordt gestopt. U zal een deel van uw uitkering terug moet betalen en u kunt een boete krijgen.

Hoe lang mag u per jaar in het buitenland zijn?

Om uw bijstandsuitkering te houden, mag u niet langer dan 28 dagen per jaar in het buitenland zijn. Weekenden tellen ook mee. De dag van vertrek telt niet mee. De dag van terugkeer telt wel mee. U mag meerdere keren per jaar naar het buitenland. Zolang u binnen het maximum aantal dagen blijft. Alle periodes dat u in het buitenland was, tellen we bij elkaar op. Komt u boven het maximum aantal weken? Dan stopt uw bijstandsuitkering.

Als u in Nederland blijft

Als u naar een andere plaats binnen Nederland gaat, dan hoeft u zich niet aan het maximum van 28 dagen te houden. U moet wel in Hilversum blijven wonen en beschikbaar zijn voor re-integratie. Bespreek dit ook altijd vooraf met uw contactpersoon van het Sociaal Plein.