Betaaldata uitkeringen

Uitkeringen worden maandelijks uitbetaald. Hier vindt u de exacte betaaldata.

Uw uitkering staat op de 1e van de maand op uw rekening. Let op! Uw uitkering wordt alleen op de betaaldag overgemaakt als u al uw gegevens op tijd doorgeeft.

In week 23 worden de vakantiegelden uitbetaald.