Missie en visie Sociaal Domein

Hier vindt u de missie en visie van het Sociaal Domein.

MissieBeeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen

De gemeente Hilversum wil dat elke inwoner van Hilversum kan meedoen aan onze samenleving en naar vermogen hieraan kan bijdragen. Elke inwoner van Hilversum hoort erbij en doet ertoe. In het kader van de verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein bewandelt de gemeente hiertoe twee paden:

 1. Creëren van een gezonde, sterke en sociale samenleving.
 2. Organiseren van lichte en specialistische ondersteuning voor wie dat nodig heeft, gericht op de versterking van eigen kracht in samenhang met de eigen leefomgeving.

Speerpunten tot en met 2020

De belangrijkste inhoudelijke speerpunten bij de organisatie van lichte en specialistische ondersteuning:

 1. Gelijke ontwikkelkansen creëren. Gezond en veilig opgroeien, zingeving, goed taalonderwijs, startkwalificatie
 2. Stimuleren om meer voor elkaar te betekenen
 3. Stimuleren en ondersteunen vrijwilligers
 4. Stimuleren en ondersteunen mantelzorgers
 5. Kansen op werk verbeteren
 6. Begeleiden inwoners en werkgevers naar/op werk
 7. Voldoende banen en goede match op aanbod
 8. Goed vangnet bieden
 9. Minimaregelingen en schuldhulpverlening
 10. Ondersteuning bij zelfstandig wonen
 11. Veilig Thuis en crisishulp