Wat we doen

Wilt u weten wat het Sociaal Plein voor u kan betekenen? Hier vindt u alle diensten die het Sociaal Plein aanbiedt.

Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen Het Sociaal Plein is er voor álle inwoners in Hilversum met een hulpvraag op het gebied van inkomen, (jeugd)zorg en werk. Samen met de inwoner zoeken we naar praktische oplossingen en organiseren we passende ondersteuning. Daarbij werken we nauw samen met huisartsen, partijen in zorg- en buurtnetwerken en de specialistische zorg- en hulpverlening. Zowel inwoners als professionals kunnen bij ons terecht voor advies, voorlichting, ondersteuning, een verwijzing en een indicatie voor ondersteuning.

Diensten aan inwoners

Wij ondersteunen inwoners op de volgende gebieden:

 • Jeugdhulp en opvoedondersteuning.
 • Zelfstandig thuis blijven wonen.
 • Financieel fit worden.
 • Van uitkering naar werk.
 • Uitkering regelen.
 • Ondersteuning: van dagbesteding tot taalles en mobiliteit.

Meer weten? Lees de extra toelichting over jeugdhulp voor verwijzers. Kijk voor de overige thema’s op de pagina voor inwoners.Wegwijzer huisartsen cover

Advies professionals

Het Sociaal Plein fungeert als sparringpartner voor professionals. Heeft u advies nodig over het wel of niet doorverwijzen? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren en informeren u graag over:

 • Directe ondersteuning van inwoners bij enkelvoudige vragen en problemen.
 • Te hanteren aanpak bij meervoudige problematiek.
 • Producten die het Sociaal Plein levert.
 • Beschikbaarheid van de gesubsidieerde en gecontracteerde partijen.
 • Werkwijze van de consulenten, regisseurs en jeugdconsulenten.
 • Afstemming over te nemen regie bij casussen en bepaling eigen kracht van de inwoner.

Download hier ook onze wegwijzer (pdf, 1,2 MB) voor huisartsen en lees het ervaringsverhaal van huisarts Marieke De Graaff-Buijs.

Inkoop en contractbeheer

Wilt u uw dienstverlening aanbieden aan de gemeente Hilversum? Neem dan contact op met het team Inkoop en Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit team regelt de inkoop voor alle gemeenten in deze regio. Meer weten? Kijk dan op de website van de regio voor meer informatie of neem direct contact op via contractbeheer@regiogv.nl of (035) 692 62 04.

Gratis voorlichtingsmateriaal

Het Sociaal Plein ontwikkelt pr- en voorlichtingsmateriaal over verschillende thema’s. Van posters mantelzorgwaardering tot brochure minimaregeling. Wilt u inwoners wijzen op de gratis ondersteuning van het Sociaal Plein? Bestel gratis voorlichtingsmateriaal.

Ook interessant