Partners en links

Opzoek naar handige links van het Sociaal Plein? Hier vindt u informatie over Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en verschillende vrijwilligersorganisaties.

Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen Het Sociaal Plein werkt samen met gecontracteerde aanbieders op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Daarnaast werken wij nauw samen met MEE, vrijwilligersorganisaties en het werkgeversservicepunt.

Aanbieders Wmo-voorzieningen, Jeugdzorg, Jeugdhulp en Participatie

Vrijwilligersorganisaties

Handige links