Onze expertises

De thema's en expertises

Beeldmerk Sociaal Plein: Tekening van een groepje mensen Bij het Sociaal Plein werken hoogopgeleide, ervaren professionals. Omdat de hulpvragen van inwoners zeer uiteenlopen, hebben wij niet alleen SKJ-geregistreerde jeugdconsulenten en een gedragswetenschapper in dienst. Maar ook klantmanagers, inkomens- en zorgconsulenten, jobcoaches, schuldhulpverleners en regisseurs.

Onze thema’s en expertises

 • Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen
  Kennis van ouderen-, gehandicapten- en verslavingszorg? Dementie, woonproblematiek of psychiatrische aandoeningen? Deze expertises hebben wij in huis. Hierdoor kunnen wij inwoners goed ondersteunen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
 • Jeugdproblematiek, veiligheid en interventies
  Onze jeugdconsulenten weten de juiste inschatting te maken welke soort jeugdhulp of -zorg er nodig is, wat de urgentie is en of de veiligheid van het kind is gewaarborgd.
 • Van uitkering naar werk
  Soms blijkt dat mensen niet leerbaar zijn, werkervaring missen of kampen met andere belemmeringen. Met onze kennis van de regionale arbeidsmarkt, re-integratiemogelijkheden, sollicitatievaardigheden en aanbod van vrijwilligerswerk vergroten we samen de kans op werk.
 • Uitkering en Inkomen
  Bij een uitkering horen rechten, informatieplicht en regels voor het aanvragen, wijzigen en behouden van een uitkering. Met kennis van de Participatiewet, bijzondere bijstand, minimaregelingen, beslagvrije voet helpen wij mensen met een laag inkomen om hun inkomen te verbeteren.
 • Financieel fit worden
  Onze experts in schuldhulpverlening en budgetbeheer helpen onze inwoners om grip te krijgen op hun financiën. Met budgetcursussen en formulierenbrigades voorkomen wij dat schulden verergeren.
 • Meedoen en overige ondersteuning
  S
  ignaleren van laaggeletterdheid, cliëntondersteuning, mantelzorg, aanbod dagbesteding, ondersteuning digitale vaardigheden, mobiliteit en leerlingenvervoer.
 • Kennis van het lokale en regionale zorgaanbod en maatschappelijke dienstverlening.
 • Multiprobleemhuishoudens
  Eén gezin, één plan, één regisseur is de basis voor de aanpak van Multiproblematiek. De expertise van de regisseur is breed. Hij/zij combineert kennis van alle bovenstaande thema’s.  

Samenwerkingsverbanden met werkgevers

Het Sociaal Plein investeert - samen met werkgevers - in duurzame samenwerkingsverbanden, innovatieve werkarrangementen en optimale invulling van vacatures. Zo creëren we kansen op de arbeidsmarkt voor de werkzoekenden.