Doorverwijzen en contact

Op het moment dat u wordt doorverwezen naar het Sociaal Plein krijgt u een intakegesprek.

Wilt u een inwoner doorverwijzen naar het Sociaal Plein? Dat kan op twee manieren.

  • Meld de inwoner zelf direct aan via (035) 629 25 55 of gebruik het contactformulier voor professionals
  • Is de inwoner zelfredzaam genoeg? Laat hem of haar dan zelf contact opnemen met het Sociaal Plein. Kijk op de contactpagina voor inwoners voor het adres, openingstijden en telefoonnummer.

Hoe werkt de intake?

Tijdens het 1e contact onderzoeken we of er sprake is van een eenvoudige, enkelvoudige vraag. Als dat het geval is, neemt een medewerker van het Sociaal Plein meteen de aanvraag in behandeling. Blijkt er dat er meer aan de hand is? Dan krijgt de inwoner een gesprek met een regisseur van team Toegang en Regie. Deze analyseert de hulpvraag, onderzoekt wat de inwoner zelf kan doen en of het netwerk hierbij kan helpen. Daarna maakt de regisseur samen met de inwoner een plan van aanpak. Daarbij werken we volgens het principe 1 plan, 1 gezin, 1 regisseur.

Contact na de intake

Meld u als huisarts of verwijzer zelf de inwoner bij ons aan? Dan krijgt u altijd een terugkoppeling over de aanpak. Inwoners met meervoudige problematiek krijgen een regisseur. De regisseur overlegt periodiek met de doorverwijzende huisarts, de betrokken zorgverleners en de inwoner.

Privacy inwoners

Het Sociaal Plein gaat zorgvuldig om met de privacy en gegevens van inwoners. Hierbij hanteren we een strak Privacy Protocol.

Contactgegevens voor Professionals

Sociaal Plein

Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur.

Veilig Thuis

Bij kindermishandeling/huiselijk geweld
0800-2000 (24 uur per dag bereikbaar, gratis nummer)

Crisislijn Jeugdzorg

24 uur per dag bereikbaar
(088) 777 80 00