Kindermishandeling en huiselijk geweld

(Anoniem) advies en/of het melden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Welke hulp kunnen wij geven om het huiselijk geweld en de kindermishandeling te stoppen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben grote impact op het leven van alle betrokkenen. Het stoppen van het geweld lukt meestal niet zonder hulp. Daarom moeten we elkaar steunen en helpen.

(Anoniem) advies en/of het melden van huiselijk geweld of kindermishandeling

Gaat het niet goed binnen uw gezin of maakt u zich zorgen om een ander gezin? Neem dan contact op met Veilig Thuis. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op het nummer 0800 2000. Chatten kan ook, van maandag tot en met vrijdag via Veiligthuis.nl.
Dreigt er direct gevaar bij kindermishandeling of huiselijk geweld? Bel dan 112.

Meldcode

De professionals van het Sociaal Plein werken verplicht met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer we signalen opvangen of vermoedens hebben van een situatie waarin huiselijk geweld, of ouderen- of kindermishandeling speelt, nemen we volgens het stappenplan actie.   Hiermee helpen we om het huiselijk geweld en de kindermishandeling te stoppen.

De 5 stappen die de professional doorloopt:

  1. In kaart brengen welke signalen er zijn
  2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis
  3. Praten met ouders en betrokkenen
  4. Beoordelen hoe ernstig de kindermishandeling of het huiselijk geweld is
  5. Beslissen over het inschakelen van hulp of een melding doen bij Veilig Thuis
Wat is huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld door (ex-)partners, gezinsleden, familie en huisvrienden en kan zijn:

  • Lichamelijke mishandeling
  • Psychische mishandeling
  • Mishandeling van kinderen of ouderen
  • Mishandeling van vrouwen: eerwraak, vrouwenbesnijdenis of gedwongen huwelijk

Voorbeelden van huiselijk geweld

•    Schelden
•    Vernederen of dreigen
•    Emotionele chantage
•    Vernielen
•    Stalken
•    Slaan, schoppen en duwen
•    Geld verduisteren
•    Dwingen tot seks
•    Het uitbuiten of verwaarlozen van kinderen of ouderen