Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Ervaringsverhaal jeugdhulp

Stockfoto jongetje‘Eindelijk gaat Luc weer met plezier naar school. Dit is hoe het moet het zijn.’

De 9-jarige Luc heeft al heel wat scholen gezien. Van gewoon onderwijs ging hij naar meerdere basisscholen voor speciaal onderwijs. Sinds kort zit Luc op het ACIC: het Autistisch Centrum In Contact. Moeder Saskia en vader Gjalt vertellen over hun zoektocht en hoe ze met hulp van het Sociaal Plein nu hopen de juiste plek te hebben gevonden voor Luc.    

Luc was als peuter altijd ‘een lekker druk kind’. Hij begon op een normale basisschool. ‘Halverwege groep één vielen dingen op bij juf,’ vertelt Saskia. ‘Luc kon zich moeilijk concentreren en was vaak gefrustreerd. In groep twee verergerde zijn gedrag. Hij was vaak boos, onhandelbaar en depressief.’ Er volgden gesprekken met school, een kinderpsycholoog en een kinderpsychiater. Daaruit kwam naar voren dat er meer aan de hand was met Luc. Gjalt somt op: ‘ADHD, ASS, eigenlijk van alles wat in het autistisch spectrum zit, had Luc wel een beetje. School gaf aan dat zij hem niet konden helpen en zo gingen we op zoek naar een andere school.’

Overstap speciaal onderwijs

Luc heeft daarna nog twee scholen geprobeerd. ‘Bij de eerste school hadden we na een jaar de pech dat er veel onrust was op school, waardoor Luc ook onrustig werd,’ vertelt Gjalt. ‘Hij begon weg te lopen, op daken te klimmen, dat soort dingen. In overleg zijn we toen overgestapt naar een andere school in Hilversum. Helaas bleek al binnen een maand dat ook de tweede school niet bij hem paste.’ Saskia licht toe: ‘Ze startten bijvoorbeeld de dag met tien minuten stil zitten en iets voor jezelf doen. Dat kan Luc bijna niet en dat werd niet geaccepteerd.’

Sociaal Plein

Luc was inmiddels 9 jaar. Saskia en Gjalt stapten naar het Sociaal Plein. Er werd een team samengesteld: ouders, school, Sociaal Plein en de leerplichtambtenaar. Het Sociaal Plein stelde voor te gaan kijken bij het ACIC. ‘Dat voelde als een warm bad,’ vertelt Gjalt. ‘Spelen en leren worden gecombineerd en er is echt oog voor het kind. Luc kon al heel snel starten. Hij zit er nu een maand en het is zo fijn voor hem. In gedrag hebben we onze oude Luc weer terug. Hij is relaxter en gezelliger.’ Het plan is dat Luc nu eerst rust en structuur krijgt. Daarna wordt gekeken of en hoe Luc terug kan naar het regulier onderwijs. Gjalt: ‘We hebben zoveel steun gevoeld vanuit het Sociaal Plein. Ze hebben ons de weg gewezen en geholpen. De lijnen met het Sociaal Plein zijn kort, waardoor we als team steeds snel kunnen handelen. Hopelijk zijn we nu eindelijk op de juiste plek beland met Luc. Hij gaat er met plezier heen en we krijgen hem met moeite mee naar huis. Dit is hoe het moet zijn.’  

Ook hulp nodig voor uw kind?

Kijk op onze pagina Hulp voor uw kind of neem direct contact op met het Sociaal Plein via (035) 629 27 00.