Parkeerbeleid Algemeen

Hier vindt u informatie over de parkeerruimte, parkeerdruk en de gevolgen hiervan door het bouwen van nieuwe woningen.

Met een nog altijd licht stijgend autobezit en met de toename van het aantal huishoudens in de gemeente blijft het een opgave om de schaarse parkeerruimte zo goed mogelijk te verdelen. Hilversum kent een aantal reguleringsmiddelen, waarvan betaald parkeren (in Hilversum altijd gecombineerd met parkeren voor vergunningshouders) en de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen de belangrijkste zijn.
Uiteraard staat parkeren niet op zich; het heeft een nauw verwantschap met onder andere wonen, economie, centrum en mobiliteit.

Het bereikbaar en leefbaar houden van buurten is het belangrijkste uitgangspunt, waarbij klantvriendelijk parkeren voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Hilversum voorop staat.

Doelen van het parkeerbeleid

1. Het bereikbaar en leefbaar houden van de buurten in Hilversum.
2. Het creëren van een evenwichtige parkeerbalans door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.
3. Effectiever gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen.
4. Bijdragen aan een hoogwaardig woon- en werkklimaat van Hilversum.

Bekijk hier het parkeerbeleid (pdf, 2 MB) en het maximaal aantal vergunningen (pdf, 317 kB) die we per gebied uitgeven.

Parkeren bij Ruimtelijke Ontwikkeling - Parkeernorm

Om de parkeerdruk die er op veel plaatsen in Hilversum is niet verder te laten toenemen, geldt een beleid dat bij de ontwikkeling van bouwplannen en/of functiewijzigingen moet worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte; de extra toegevoegd parkeervraag moet op eigen terrein worden opgelost. Voor het centrum van Hilversum gelden een aantal uitzonderingen:

  • Voor ontwikkelingen in het kernwinkelgebied (o.a. Schoutenstraat, Kerkstraat en Zeedijk) geldt geen parkeernorm.
  • Het bezoekersdeel in het centrum en panden in het Schilgebied binnen 200 meter (hemelsbreed) van een openbare parkeergarage mogen worden afgewenteld op die garage.

Bekijk hier de Parkeernormen Hilversum 2017 (ingangsdatum 1 juli 2017)

Parkeerverordening en nadere regels