Zorgvergunning

Een zorgvergunning wordt ook verleend aan thuiszorginstellingen en andere (eerstelijns) zorginstellingen. De zorgvergunning is bedoeld voor de hulpverlener die geregeld een motorvoertuig nodig heeft om zorg of spoedhulp te verlenen aan personen op verschillende locaties waar betaald parkeren is ingevoerd. Ook kan een zorgvergunning worden verleend aan een ambulancedienst voor dieren.

Door de volgende zorgverleners kan een vergunning worden aangevraagd voor gebieden waar betaald parkeren geldt:

  • Huisartsen
  • Thuiszorg
  • Verloskundigen
  • Ambulance
  • Dierenambulance
  • (eerstelijns) zorginstelling

Voorwaarden

Een zorgvergunning wordt ook verleend aan thuiszorginstellingen en andere (eerstelijns) zorginstellingen. De zorgvergunning is bedoeld voor de hulpverlener die geregeld een motorvoertuig nodig heeft om zorg of spoedhulp te verlenen aan personen op verschillende locaties waar betaald parkeren is ingevoerd. Ook kan een zorgvergunning worden verleend aan een ambulancedienst voor dieren.

Aanvragen

Er kunnen maximaal 10 zorgvergunningen per adres worden aangevraagd. De zorgvergunning kan worden aangevraagd via het Digitaal Parkeerloket. U gebruikt hiervoor eHerkenning (niveau EH2 met de optie vestigingsnummer). Heeft u geen eHerkenning? Vraag deze dan aan op de website van eHerkenning.

Wijzigingen doorgeven

Via het Digitaal Parkeerloket kunt u gemakkelijk de volgende wijzingen doorgeven.
•    Vergunning opzeggen: Bij opzegging wordt de parkeervergunning per direct beëindigd. U krijgt het bedrag van de vooruitbetaalde maanden terug. De terugbetaling vindt plaats vanaf de 1ste dag van de maand na de maand waarin u opzegt.
•    Ander kenteken: heeft u (tijdelijk) een andere auto? Dan moet u het kenteken op uw parkeervergunning laten aanpassen.

Kosten

€ 400 per jaar