Zorgvergunning

Voorwaarden | Aanvragen | Wijziging doorgeven | Kosten

Door de volgende zorgverleners kan een vergunning worden aangevraagd voor gebieden waar betaald parkeren geldt:

  • Huisartsen
  • Thuiszorg
  • Verloskundigen
  • Ambulance
  • Dierenambulance
  • (eerstelijns) zorginstelling

Voorwaarden

De zorgvergunning wordt verleend aan de huisarts of verloskundige die werkzaam is in een in Hilversum gevestigde praktijk en voor de uitoefening van de praktijk gebruik maakt van een motorvoertuig. Een zorgvergunning wordt tevens verleend aan thuiszorginstellingen en andere (eerstelijns) zorginstellingen ten behoeve van een aldaar werkzame hulpverlener indien het motorvoertuig nodig is vanwege het geregeld met spoed of met groot materieel zorg of hulp verlenen aan personen op wisselende plaatsen in een gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren is ingevoerd. Ook kan een zorgvergunning worden verleend aan een ambulancedienst voor dieren voor de door de ambulancedienst bij de werkzaamheden gebruikte en als zodanig herkenbare ambulancevoertuigen.

Aanvragen

Er kunnen maximaal 10 zorgvergunningen per adres worden aangevraagd. De zorgvergunning kan worden aangevraagd via het Digitaal Parkeerloket. U gebruikt hiervoor eHerkenning (niveau EH2 met de optie vestigingsnummer). Heeft u geen eHerkenning? Vraag deze dan aan op de website van eHerkenning.

Wijzigingen doorgeven

Via het Digitaal Parkeerloket kunt u gemakkelijk de volgende wijzingen doorgeven.
•    Vergunning opzeggen: U krijgt voor de maanden waarvoor u betaald heeft maar geen gebruik gaat maken van de vergunning uw geld terug. Dit gaat in vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de maand waarin u opzegt.
•    Ander kenteken: heeft u (tijdelijk) een andere auto? Dan moet u het kenteken op uw parkeervergunning laten aanpassen.

Kosten

€ 400 per jaar