Werknemersvergunning

Op een aantal locaties in woonwijken binnen de parkeer(deel)gebieden Schil en Buitenschil is overdag vrije parkeerruimte aanwezig, omdat vergunninghouders (bewoners) aan het werk zijn. In de gebieden waar overdag vrije parkeerruimte is, kan een bedrijf die daar gevestigd is een zogenaamde werknemersvergunning aanvragen. Deze vergunning kan online worden aangevraagd.

Voorwaarden

 • Het kenteken van de auto staat op naam van de werknemer. Als het voertuig niet op naam van de werknemer staat (leaseauto of bedrijfswagen) stuurt u een kopie van het leasecontract en berijdersverklaring mee.
 • Het voertuig heeft een geldig (niet geschorst) Nederlands kenteken.
 • Uw bedrijf of instelling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op het adres binnen de parkeer(deel)gebieden Schil en Buitenschil.
 • De werknemer waarvoor de vergunning wordt aangevraagd is aantoonbaar in dienst van het bedrijf of instelling.
 • De parkeerdruk in de directe omgeving van het bedrijf of instelling is, op het drukst gemeten moment overdag op werkdagen, niet hoger dan 85%.
 • Het voertuig valt niet onder de regeling parkeren grote voertuigen (het voertuig is niet langer dan 6 meter en/of niet hoger dan 2,40 meter en niet zwaarder dan 3.500 kg).
 • Het bedrijf of instelling heeft onvoldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Aanvraag

Digitaal parkeerloket met E-herkenning

U kunt de werknemersvergunning online aanvragen via het Digitaal Parkeerloket. U gebruikt hiervoor eHerkenning (niveau EH2 met de optie vestigingsnummer). Heeft u geen eHerkenning? Vraag deze dan aan via de website van eHerkenning. De aanvraag van een werknemersvergunning duurt maximaal 4 weken. Na goedkeuring van de gemeente kunt u in het Digitaal Parkeerloket uw aanvraag bevestigen en betalen via iDeal.

Tijden

De werknemersvergunning is geldig van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur.

Wijzigingen doorgeven

Via het Digitaal Parkeerloket kunt u gemakkelijk de volgende wijzigingen doorgeven:

 • Vergunning opzeggen: Bij opzegging wordt de parkeervergunning per direct beëindigd. U krijgt het bedrag van de vooruitbetaalde maanden terug. De terugbetaling vindt plaats vanaf de 1ste dag van de maand na de maand waarin u opzegt.
 • Ander kenteken: heeft u (tijdelijk) een andere auto? Dan moet u het kenteken op uw parkeervergunning laten aanpassen
 • Verhuizing naar ander vergunninggebied: U moet uw lopende vergunning opzeggen en een nieuwe aanvragen voor het nieuwe vergunningsgebied
 • Als u verhuist binnen uw vergunninggebied moet u dit doorgeven door het sturen van een e-mail aan publiekszaken@hilversum.nl.