Werknemersvergunning

Op een aantal locaties in woonwijken binnen de parkeer(deel)gebieden Schil en Buitenschil is overdag vrije parkeerruimte aanwezig, omdat vergunninghouders (bewoners) aan het werk zijn. In de gebieden waar overdag vrije parkeerruimte is, kan een bedrijf die daar gevestigd is een zogenaamde werknemersvergunning aanvragen. Deze vergunning kan online worden aangevraagd.

Voorwaarden

 • Het kenteken van de auto staat op naam van de werknemer. Als het voertuig niet op naam van de werknemer staat (leaseauto of bedrijfswagen) stuurt u een kopie van het leasecontract en berijdersverklaring mee.
 • Het voertuig heeft een geldig (niet geschorst) Nederlands kenteken.
 • Uw bedrijf of instelling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op het adres binnen de parkeer(deel)gebieden Schil en Buitenschil.
 • De werknemer waarvoor de vergunning wordt aangevraagd is aantoonbaar in dienst van het bedrijf of instelling.
 • De parkeerdruk in de directe omgeving van het bedrijf of instelling is, op het drukst gemeten moment overdag op werkdagen, niet hoger dan 85%.
 • Het voertuig valt niet onder de regeling parkeren grote voertuigen (het voertuig is niet langer dan 6 meter en/of niet hoger dan 2,40 meter en niet zwaarder dan 3.500 kg).
 • Het bedrijf of instelling heeft onvoldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Aanvraag

Direct regelen Digitaal parkeerloket met e-herkenning (externe website)U kunt de werknemersvergunning online aanvragen via het Digitaal Parkeerloket. U gebruikt hiervoor eHerkenning (niveau EH2 met de optie vestigingsnummer). Heeft u geen eHerkenning? Vraag deze dan hier aan. De aanvraag van een werknemersvergunning duurt maximaal 5 werkdagen. Na goedkeuring van de gemeente kunt u in het Digitaal Parkeerloket uw aanvraag bevestigen en betalen via iDeal.

Tijden

De werknemersvergunning is geldig van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur.

Vergunning met meerdere kentekens

Om onder andere bedrijven tegemoet te komen die verschillende motorvoertuigen op naam hebben staan, kunnen er maximaal 5 kentekens op één vergunning worden geplaatst. Maximaal 5 auto’s kunnen – na elkaar- gebruik maken van de vergunning, maar er kan maar één auto tegelijkertijd parkeren. Voorwaarde is dat de kentekens op naam van het bedrijf of werknemer staan. Zo wordt voorkomen dat de vergunning met meerdere kentekens als een bezoekersvergunning wordt gebruikt. Met behulp van de ParkApp van Desyde (te gebruiken via uw computer, smartphone en/of tablet) kunt u een kentekenwijziging aanbrengen. Let op! U moet eerst een kenteken activeren, voordat u gebruik maakt van de vergunning.

Bekijk de handleiding voor het gebruik van de ParkApp (pdf, 416 kB).
Bekijk de handleiding activeren kenteken met de kentekenswicth (pdf, 128 kB)

Wijzigingen doorgeven

Via het Digitaal Parkeerloket kunt u gemakkelijk de volgende wijzigingen doorgeven:

 • Vergunning opzeggen: U krijgt voor de maanden waarvoor u al betaald heeft maar geen gebruik meer gaat maken van de vergunning uw geld terug. Dit gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u opzegt.
 • Ander kenteken: heeft u (tijdelijk) een andere auto? Dan moet u het kenteken op uw parkeervergunning laten aanpassen
 • Verhuizing naar ander vergunninggebied: U moet uw lopende vergunning opzeggen en een nieuwe aanvragen voor het nieuwe vergunningsgebied
 • Als u verhuist binnen uw vergunninggebied moet u dit doorgeven door het sturen van een e-mail aan publiekszaken@hilversum.nl.