Parkeervergunning ondernemers

Heeft u een parkeervergunning nodig? Dan kunt u deze online aanvragen.

Voorwaarden

 • Het voertuig heeft een geldig (niet geschorst) Nederlands kenteken.
 • Het voertuig staat op de naam van het bedrijf.
 • Uw bedrijf is de Kamer van Koophandel gevestigd op een adres in het gebied waar vergunninghouderparkeren geld (zie kaart met parkeergebieden (pdf, 2,5 MB).
 • Het voertuig valt niet onder de regeling parkeren grote voertuigen (het voertuig is niet langer dan 6 meter en/of niet hoger dan 2,40 meter en niet zwaarder dan 3.500 kg).
 • U beschikt niet, of heeft in het verleden ook niet beschikt, over eigen parkeergelegenheid zoals een parkeerplaats op eigen terrein of een parkeergarage.

Aanvraag

Direct reglenDigitaal parkeerloket met e-herkenning (externe website)U kunt de parkeervergunning online aanvragen via het Digitaal Parkeerloket. U gebruikt hiervoor eHerkenning (niveau EH2 met de optie vestigingsnummer). Heeft u geen eHerkenning? Vraag deze dan hier aan. Voor het gebied Centrum geldt een wachtlijst. Vergunningen in andere gebieden kunnen meteen worden verleend. De aanvraag van een vergunning voor een lease- of bedrijfsauto duurt maximaal 5 werkdagen.

Parkeergebieden

Er zijn verschillende gebieden.

 • Centrum
 • Schil
 • Buitenschil (waaronder het AKN-gebied)
 • Buitenschil Bloemenkwartier-Noord, Electrobuurt, Havenstraatbuurt West en Taludweg

Per gebied gelden verschillende tarieven en regels (pdf, 308).

Wijzigingen doorgeven

Via het Digitaal Parkeerloket kunt u gemakkelijk de volgende wijzigingen doorgeven

 • Vergunning opzeggen: U krijgt voor de maanden waarvoor u al betaald heeft maar geen gebruik meer gaat maken van de vergunning uw geld terug. Dit gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u opzegt.
 • Ander kenteken: heeft u (tijdelijk) een andere auto? Dan moet u het kenteken op uw parkeervergunning laten aanpassen
 • Verhuizing naar ander vergunninggebied: U moet uw lopende vergunning opzetten en een nieuwe aanvragen voor het nieuwe vergunningsgebied
 • Als u verhuist binnen uw vergunninggebied kunt u dit door middel van een e-mail aan publiekszaken@hilversum.nl doorgeven.