Parkeervergunning ondernemers

Heeft u een parkeervergunning nodig? Dan kunt u deze online aanvragen.

Voorwaarden

 • Het voertuig heeft een geldig (niet geschorst) Nederlands kenteken.
 • Het voertuig staat op de naam van het bedrijf.
 • Uw bedrijf is bij de Kamer van Koophandel gevestigd op een adres in het gebied waar vergunninghouderparkeren geldt (zie kaart met parkeergebieden).
 • Het voertuig valt niet onder de regeling parkeren grote voertuigen (het voertuig is niet langer dan 6 meter en/of niet hoger dan 2,40 meter en niet zwaarder dan 3.500 kg).
 • U beschikt niet, of heeft in het verleden ook niet beschikt, over eigen parkeergelegenheid zoals een parkeerplaats op eigen terrein of een parkeergarage.

Aanvraag

Digitaal parkeerloket met E-herkenning

U kunt de parkeervergunning online aanvragen via het Digitaal Parkeerloket. U gebruikt hiervoor eHerkenning (niveau EH2 met de optie vestigingsnummer). Heeft u geen eHerkenning? U kunt hier uw eHerkenning aanvragen. Vergunningen in andere gebieden kunnen meteen worden verleend. De aanvraag van een vergunning voor een lease- of bedrijfsauto duurt maximaal 5 werkdagen.

 

Zakelijke parkeervergunning Centrum

Zakelijke parkeervergunningen in het centrum worden alleen onder uitzonderlijke omstandigheden afgegeven. U moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat het noodzakelijk is dat u dichtbij uw bedrijf parkeert. Een zakelijke parkeervergunning voor het Centrum kan niet worden aangevraagd via het digitaal parkeerloket. U kunt contact opnemen met 14035 voor meer informatie.

Parkeergebieden

Er zijn verschillende gebieden. Kijk op de kaart welke parkeergebieden er zijn in Hilversum.

 • Centrum
 • Schil
 • Buitenschil (waaronder het AKN-gebied)
 • Buitenschil Bloemenkwartier-Noord, Electrobuurt, Havenstraatbuurt West en Taludweg

Per gebied gelden verschillende tarieven en regels (pdf, 308).

Vergunning met meerdere kentekens

Het is mogelijk om maximaal 5 kentekens op een vergunning te registreren. Dit is bijvoorbeeld handig voor bedrijven met meerdere motorvoertuigen. Voorwaarde is dat de kentekens op naam van het bedrijf staan.

Let op: met deze vergunning kan er maar 1 auto tegelijk worden geparkeerd. Met de kentekenswitch kunt u aangeven welke auto geparkeerd staat.

U moet eerst een kenteken activeren, voordat u gebruik kunt maken van de vergunning. Met behulp van de 2Park app van Desyde (te gebruiken via uw computer, smartphone en/of tablet) kunt u een kentekenwijziging aanbrengen.

Bijkijk hier de instructiefilmpjes en handleiding voor het gebruik van de 2Park app.

Wijzigingen doorgeven

Via het Digitaal Parkeerloket kunt u gemakkelijk de volgende wijzigingen doorgeven

 • Vergunning opzeggen: Bij opzegging wordt de parkeervergunning per direct beëindigd. U krijgt het bedrag van de vooruitbetaalde maanden terug. De terugbetaling vindt plaats vanaf de 1ste dag van de maand na de maand waarin u opzegt.
 • Ander kenteken: Heeft u (tijdelijk) een andere auto? Dan moet u het kenteken op uw parkeervergunning zelf aanpassen.
 • Verhuizing naar ander vergunninggebied: U moet uw lopende vergunning opzeggen en een nieuwe aanvragen voor het nieuwe vergunningsgebied.
 • Als u verhuist binnen uw vergunninggebied kunt u dit door middel van een e-mail aan publiekszaken@hilversum.nl doorgeven.