Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Inrij/parkeerontheffing centrum

Om het wonen, werken en winkelen in het centrum van Hilversum nog aantrekkelijker te maken is het autoverkeer in de binnenstad aan banden gelegd.

Laden en lossen binnen venstertijden

Wilt u laden en lossen in het kernwinkelgebied dan kan dit binnen vastgestelde bevoorradingsuren. Tijdens deze bevoorradingsuren is geen ontheffing nodig om met de auto te kunnen inrijden. U mag gedurende deze tijden niet op de openbare weg parkeren.
Buiten deze toegangstijden is het gebied afgesloten door middel van verzinkbare palen.

Toegangstijden Kernwinkelgebied

Maandag                                                   06.00 – 13.00 uur
Dinsdag tot en met vrijdag                        06.00 – 11.00 uur

Laden en lossen buiten bevoorradingsuren

Buiten deze tijden moet u in bezit zijn van een inrijontheffing (eventueel aangevuld met een ontheffing parkeerverbod) en een keycard voor de bediening van de palen. De betekenis van verkeersborden en verkeerstekens en de gedragsregels zijn vastgesteld in de wetgeving. De gemeente kan als wegbeheerder ontheffing verlenen voor een aantal van deze regels.

Voor ontheffing van het inrijverbod van het voetgangersgebied kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. De inrijontheffing kan tijdelijk of permanent worden verstrekt en is aan strenge voorwaarden gebonden. Bewoners, bedrijven of leveranciers kunnen een aanvraag doen. Er gelden verschillende regels voor genoemde categorieën.

Kosten

Een ontheffing als bedoeld in artikel 87 op artikel 62 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens voor het verkeersbord ‘geslotenverklaring’ (C1) en ‘voetpad’ (G7) voor een motorvoertuig kost:

a.    Inrijontheffing voor één dag geldig                                                          € 26,50
b.    Inrijontheffing voor één jaar geldig                                                          € 53,00
c.    Een inrijontheffing + parkeerontheffing voor één dag geldig              € 36,50
d.    Een inrijontheffing + parkeerontheffing voor één jaar geldig              € 63,00
e.    Waarborg keycard                                                                                       € 25,00

Aanvraag

afspraak maken inrij parkeerontheffingVoor het aanvragen van een ontheffing dient u aan de balie van het stadskantoor het aanvraagproces te doorlopen. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum in het Stadskantoor door op de 'Afspraak' button te klikken of te bellen met 14 035.

Meenemen

Bij de afspraak hebben wij de volgende documenten nodig:

  • Ingevuld aanvraagformulier (pdf, 97 kB)
  • Kopie van een geldig kentekenbewijs van alle op het aanvraagformulier genoemde kentekens
  • Kopie legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) van alle kentekenhouders
  • Bewijs van eigendomsrecht, huurovereenkomst, gebruiksrecht of beschikbaarstelling van het aantal eigen parkeerplaatsen waarvoor ontheffing wordt aangevraagd
  • Documenten die de aanvraag ondersteunen (bijv. overzicht aantal winkels/bedrijven die worden bevoorraad, de frequentie van bevoorrading en verklaring(en) over de noodzaak tot toegang tot het kernwinkelgebied buiten de gestelde venstertijden

Digitaal Beheer

De ontheffinghouder is na het eenmalige bezoek aan het Stadskantoor in het vervolg zelf verantwoordelijk voor het beheer (aanpassen gegevens) van de inrij- en/of parkeerontheffing.Nadat de ontheffing is toegekend, kunt u voortaan zelf wijzigingen van de ontheffing aanbrengen via uw computer, smartphone en/of tablet. Via Digitaal Parkeerloket. kunt u op basis van uw woon- of vestigingsadres de ontheffing inzien. Inloggen in het Digitaal Parkeerloket gaat via eHerkenning

Kenteken wijzigen

Bij een kentekenwijziging moet het nieuwe kenteken geregistreerd staan op naam van de ontheffinghouder (bewoner of onderneming). Bij een online wijziging van het kenteken door een ondernemer wordt gevraagd een kopie of foto van het kentekenbewijs te uploaden.

Hier vindt u meer informatie over de beleidsregels ontheffing afgesloten kernwinkelgebied