Inrij/parkeerontheffing centrum

Om het wonen, werken en winkelen in het centrum van Hilversum nog aantrekkelijker te maken is het autoverkeer in de binnenstad aan banden gelegd.

De verzinkbare palen worden vervangen

De verzinkbare palen die het kernwinkelgebied afsluiten, worden vanaf 27 juli 2020 vervangen. Het vervangen van de palen is gereed per 1 augustus 2020. Na het vervangen van de palen, gaan deze niet meer open met de huidige pas, maar op basis van kentekenherkenning.

Heeft u momenteel een inrijontheffing en wil u na 1 augustus het kernwinkelgebied in blijven rijden buiten de venstertijden? Neem dan contact op met de gemeente per e-mail publiekszaken@hilversum.nl. Stuur in deze e-mail alvast uw gegevens, zoals uw naam, pasnummer, adres en e-mailadres. Wij sturen u meer informatie over wat er verandert en helpen u verder op weg.

Laden en lossen binnen venstertijden

Wilt u laden en lossen in het kernwinkelgebied dan kan dit binnen vastgestelde bevoorradingsuren. Tijdens deze bevoorradingsuren is geen ontheffing nodig om met de auto te kunnen inrijden. U mag gedurende deze tijden niet op de openbare weg parkeren.
Buiten deze toegangstijden is het gebied afgesloten door middel van verzinkbare palen.

Toegangstijden Kernwinkelgebied

Maandag                                                   06.00 – 13.00 uur
Dinsdag tot en met vrijdag                        06.00 – 11.00 uur

Laden en lossen buiten bevoorradingsuren

Buiten deze tijden moet u in bezit zijn van een inrijontheffing (eventueel aangevuld met een ontheffing parkeerverbod). De betekenis van verkeersborden en verkeerstekens en de gedragsregels zijn vastgesteld in de wetgeving. De gemeente kan als wegbeheerder ontheffing verlenen voor een aantal van deze regels.

Voor ontheffing van het inrijverbod van het voetgangersgebied kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. De inrijontheffing kan tijdelijk of permanent worden verstrekt en is aan strenge voorwaarden gebonden. Bewoners, bedrijven of leveranciers kunnen een aanvraag doen. Er gelden verschillende regels voor genoemde categorieën.

Kosten

Een ontheffing als bedoeld in artikel 87 op artikel 62 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens voor het verkeersbord ‘geslotenverklaring’ (C1) en ‘voetpad’ (G7) voor een motorvoertuig kost:

a. Inrijontheffing voor één dag geldig € 27,00
b. Inrijontheffing voor één jaar geldig € 54,00
c. Inrijontheffing + parkeerontheffing voor één dag geldig € 37,50
d. Inrijontheffing + parkeerontheffing voor één jaar geldig € 65,00

Aanvraag

Voor het aanvragen van een ontheffing moet u het aanvraagformulier (pdf, 97 kB) downloaden en invullen. Na het invullen verstuurt het aanvraagformulier naar publiekszaken@hilversum.nl. U kunt ook aanvullende stukken meesturen als wanneer deze belangrijk zijn voor uw aanvraag. Denk hierbij aan:

  • Kopie van een geldig kentekenbewijs van alle op het aanvraagformulier genoemde kentekens
  • Kopie legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) van alle kentekenhouders
  • Bewijs van eigendomsrecht, huurovereenkomst, gebruiksrecht of beschikbaarstelling van het aantal eigen parkeerplaatsen waarvoor ontheffing wordt aangevraagd
  • Documenten die de aanvraag steunen (bijv. overzicht aantal winkels/bedrijven die worden bevoorraad, de frequentie van bevoorrading en verklaring(en) over de noodzaak tot toegang tot het kernwinkelgebied buiten de gestelde venstertijden

De beoordeling van een tijdelijke inrijontheffing neemt maximaal 5 werkdagen in beslag. De beoordeling van een permanente inrijontheffing duurt maximaal 3 weken. Vraag deze dus op tijd aan.

Na de beoordeling wordt er schriftelijk contact met u opgenomen. Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan krijgt u een link om uw inrijontheffing te betalen. Na betaling, voegen we uw kenteken toe aan het systeem dat zorgt voor het openen van de verzinkbare palen.

Digitaal Beheer

De ontheffinghouder is in het vervolg zelf verantwoordelijk voor het beheer (aanpassen gegevens) van de inrij- en/of parkeerontheffing.Nadat de ontheffing is toegekend, kunt u voortaan zelf wijzigingen van de ontheffing aanbrengen via uw computer, smartphone en/of tablet. Via Digitaal Parkeerloket. kunt u op basis van uw woon- of vestigingsadres de ontheffing inzien. Inloggen in het Digitaal Parkeerloket gaat via eHerkenning

Kenteken wijzigen

Bij een kentekenwijziging moet het nieuwe kenteken geregistreerd staan op naam van de ontheffinghouder (bewoner of onderneming). Bij een online wijziging van het kenteken door een ondernemer wordt gevraagd een kopie of foto van het kentekenbewijs te uploaden.

Hier vindt u meer informatie over de beleidsregels ontheffing afgesloten kernwinkelgebied