Parkeren bij parkeerverbod

U kunt in bijzondere gevallen een ontheffing op een parkeerverbod krijgen. Dit kan alleen als er geen parkeermogelijkheid in de buurt is (betaald of vrij parkeren).

Kosten

  • 1 week € 30,00
  • 1 maand € 60,00
  • Langer dan 1 maand € 60,00 (voor elke direct daarop volgende maand)

Aanvraag

Aanvraag parkeerontheffing

Binnen de bebouwde kom geldt een parkeerverbod voor grote voertuigen (langer dan 6 meter of hoger dan 2,40 meter, inclusief lading). Op een paar plaatsen, zoals op de bedrijventerreinen, geldt dit verbod niet. Hier vindt u deze plaatsen.

Wilt u ergens anders een groot voertuig parkeren, bijvoorbeeld en verhuiswagen of hijskraan? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen via de knop 'Aanvraag parkeerontheffing'..

Voor eenvoudige aanvragen, denk aan een verhuiswagen, is de behandeltermijn 5 werkdagen.
Complexe aanvragen hebben een behandeltijd van maximaal 4 weken.

Beperken bouwhinder

Infographic Bouwplaatsen

Klik op de afbeelding om deze te openen.

Groenstroken gebruiken

Parkeren in bermen, parken en plantsoenen is verboden.